Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Noví držitelé ocenění Blanický rytíř

Noví držitelé ocenění Blanický rytíř

Noví držitelé ocenění Blanický rytíř

4.4.2018

V pátek 30. března 2018 se stali nositeli titulu Blanický rytíř tři lidé, kteří se významně zasloužili o ochranu a rozvoj Podblanicka. Jedním z nich stal dlouholetý vedoucí Správy CHKO Blaník, profesor Lubomír Hanel.

Ocenění udělují třem navrženým kandidátům zástupci neziskových organizací Podblanicka a v letošním roce porota vybírala z čtyřiceti jedna nominací.

Od počátku vyhlašování v roce 1999 obdrželo ocenění neziskových organizací již padesát šest osobností. V letošním roce rozhodla porota složená ze zástupců jednotlivých nevládních organizací o udělení ceny těmto třem nominovaným: Lubomír Hanel z Kladrub u Vlašimi, Zdeněk Otradovec z Louňovic pod Blaníkem a Jiří Volek z Vlašimi.

Profesor Lubomír Hanel získal čestnou cenu Blanický rytíř za celoživotní dílo, zejména za systematické poznávání biologické rozmanitosti Podblanicka, přínos k ochraně přírody a krajiny a publikační, osvětovou a pedagogickou činnost v oblasti přírodovědy.

Podrobnější informace o letošním udílení ocenění Blanický rytíř naleznete zde.

Noví držitelé ocenění Blanický rytíř

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noví držitelé ocenění Blanický rytíř

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt