Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Ornitologové na Křivoklátsku slavili Den Země

Ornitologové na Křivoklátsku slavili Den Země

Ornitologové na Křivoklátsku slavili Den Země

3.5.2018

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Střední Čechy - Správa CHKO Křivoklátsko uspořádala v rámci oslav Dne Země v sobotu 28. dubna 2018 ve spolupráci s Rakovnickým ornitologickým spolkem Fénix a Informačním střediskem CHKO Křivoklátsko – Křivoklát za finanční podpory Pivovaru Krušovice ornitologickou exkurzi.

Exkurze proběhla za krásného slunečného dne v jihozápadní lesnaté části CHKO Křivoklátsko po trase kolem zříceniny hradu Řebřík, přes hájovnou Kohoutov a vrcholy Kohoutov a Buzová. Končila pak v lokalitě Terezín u obce Ostrovec – Lhotka. Při pěkné procházce v délce 6 km se téměř čtyřem desítkám návštěvníků dostalo odborného výkladu od vedoucího ornitologického spolku Milana Tichaie, zoologa správy Karla Lankaše a lesníka správy Josefa Jedličky. První dva pánové komentovali pozorované ptáky, zejména pak jejich hlasy, způsob života a praktickou ochranu. Pan Jedlička podal informaci k viděným rostlinám a různým druhům lesních porostů.

Celkem bylo účastníky exkurze zaznamenáno 28 druhů ptáků – holub doupňák, holub hřivnáč, strakapoud velký a malý, žluna zelená, datel černý, sojka obecná, kos černý, drozd zpěvný, budníčci lesní, větší a menší, pěnkava obecná, dlask tlustozobý, rehek domácí a zahradní, sýkory koňadra, modřinka a úhelníček, brhlík lesní, králíček obecný a ohnivý, červenka obecná, vlaštovka obecná, pěvuška modrá, pěnice černohlavá, střízlík obecný a šoupálek dlouhoprstý. Z dalších živočichů byla pozorována samice ještěrky obecné a veverka obecná.

Text: Karel Lankaš a Petr Hůla

Foto: Jana Jirásková a Libor Dostál

Ornitologická vycházka Den Země 2018 Ornitologická vycházka Den Země 2018 Ornitologická vycházka Den Země 2018 Ornitologická vycházka Den Země 2018

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt