Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Ošetření památné lípy v Mořině

Ošetření památné lípy v Mořině

Ošetření památné lípy v Mořině

23.8.2019

Ve dnech 22. a 23. srpna 2019 proběhlo odborné ošetření staré památné lípy, která je dominantou obce Mořina, kde svou korunu vypíná na návsi před kostelem sv. Stanislava.

Cílem akce objednávané Správou CHKO Český kras a zajišťované zkušeným arboristou Bohdanem Chadtem je prodloužení života tohoto významného stromu a zároveň zajištění toho, aby byl pro své okolí bezpečnější.

Vysoké prosychající lípě s dutým kmenem byly šetrným ořezáním odlehčovány koncové větve, zkrácen vrchol a odstraněny suché větve hrozící pádem. Přitom ale strom nepřišel o moc velkou část listové plochy, kterou pro svůj život potřebuje. A nepřijde o svou krásu a přirozený tvar, nezkušené oko zdola snad ani nepozná, kolik větví ubylo.

Když bude potřeba, budou další zásahy, jako postupné zkracování stromu, prováděny postupně v dalších letech. Lípa s náležitou péčí tak zůstane, doufejme, ještě na dlouhou dobu pěkným přírodním doplňkem prostoru návsi a historického kostela a bude moci být nadále chloubou obce.

Ošetření památné lípy v Mořině

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt