Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Oslavy Dne Země v Králově Dvoře a v Berouně

Oslavy Dne Země v Králově Dvoře a v Berouně

Oslavy Dne Země v Králově Dvoře a v Berouně

3.5.2019

Den Země se každoročně slaví 22. dubna, Správa CHKO Český kras byla už poněkolikáté požádána o účast na oslavách v Králově Dvoře a společně se Správou CHKO Brdy i v Berouně.

Králův Dvůr 16. dubna 2019

Oslavu pořádá Středisko volného času Domeček Hořovice v areálu zámku v Králově Dvoře pro žáky mateřských škol a 1. stupně základních škol. Organizátoři dětem připravili množství tematických zastavení a soutěží včetně toho našeho za AOPK ČR, Správu CHKO Český kras. Mezi 9. a 12. hodinou sem proudily skupinky dětí, které si u našich stolků zkusily poskládat jednoduchá puzzle obrázků chráněných druhů. Děti si mohly odnést malou odměnu – dnes již historický pohled CHKO Český kras a samolepku s obrázkem přírodní zajímavosti, rostliny či živočicha z CHKO Český kras. Pani učitelky, které se u našeho stolku zastavily, dostávaly trochu obsáhlejší dárek - „výukové“ materiály. Podle záznamů pořadatele se Dne Země v Králově dvoře zúčastnilo 600 dětí.

Stánek AOPK ČR Den Země Králův Dvůr Den Země Králův Dvůr Den Země Králův Dvůr

Beroun 25. dubna 2019

V Berouně na Husově náměstí uspořádal oslavu Dne Země 2019 Městský úřad Beroun. Podobně jako v Králově Dvoře se účastnily především předškolní děti a žáci 1. stupně ZŠ. AOPK ČR, RP Střední Čechy bylo zastoupeno správami CHKO Brdy a CHKO Český kras. Osvěta o ochraně přírody a funkci naší organizace probíhala obdobným způsobem jako v Králově Dvoře.

Den Země Beroun Den Země Beroun Den Země Beroun Den Země Beroun Den Země Beroun

Jak je vidět z fotografií má zámecký park v Králově Dvoře výhodu, že je zde možné (na rozdíl od hlavního náměstí v Berouně) dětem ukazovat i živá zvířata.

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt