Proběhl úklid NPR Ve Studeném

Proběhl úklid NPR Ve Studeném

9.3.2020

Skupina členů Ligy lesní moudrosti v sobotu 7.3.2020 provedla úklid lesa v části národní přírodní rezervace Ve Studeném.

Vlastní chráněné území je v bezzásahovém režimu, ovšem vzhledem k poloze na okraji plošiny sem vítr zafouká různé plasty z okolí. I když je pohyb na strmém svahu nesnadný, účastníkům akce se podařilo zbytky plastových pytlů a obalů najít a vysbírat. Akce proběhla dle pokynů pracovníků AOPK ČR, RP Střední Čechy. Účastníci se během akce seznámili s místní květenou i několika druhy saprotrofních hub. Diskutovalo se i nad těžbou kůrovcem napadených lesních porostů, která probíhá v okolí chráněného území.

Nález loňské plodnice šiškovce černého

Úklid NPR Ve Studeném

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt