Račí mor v EVL Stroupinský potok

Račí mor v EVL Stroupinský potok

31.7.2018

V polovině července 2018 byl na území CHKO Křivoklátsko zjištěn masivní úhyn raka kamenáče a raka říčního v evropsky významné lokalitě Stroupínský potok.

Úhyn byl zaznamenán na všech potocích tvořících výše zmíněnou lokalitu – Stroupínský, Bzovský a Kublovský (Pařezový) potok. Příčinou úhynu byl račí mor, což je vysoce infekční onemocnění napadající pouze raky, které způsobují zoospory plísně Aphanomyces astaci.

Primárním přenašečem jsou infikovaní raci, zejména nepůvodní druhy - rak signální a rak pruhovaný. Jejich přítomnost však zatím nebyla prokázána. Dále k přenosu dochází prostřednictvím infikované vody, která ulpívá na tělech jiných živočichů, včetně člověka a jeho výstroje (např. obuv nebo sítě). Následky račího moru jsou pro populace obou druhů fatální a dlouhodobé. Jak se račí mor do toků dostal, se dosud nepodařilo zjistit. AOPK ČR v současné době připravuje záchranný program, na kterém spolupracuje s odborníky z výzkumných pracovišť a vysokých škol.

Ing. Karel Lankaš – zoolog Správy CHKO Křivoklátsko

Rak říční

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt