Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Sčítání netopýrů v CHKO Český kras

Sčítání netopýrů v CHKO Český kras

Sčítání netopýrů v CHKO Český kras

11.2.2019

Letos se na území CHKO Český kras netopýři počítali v 82 podzemních prostorách (včetně tří lokalit, které jsou do sčítání zařazeny nepřetržitě už od počátku v roce 1968).

Počasí bylo letos pro sčítání příznivé. To znamená, že bylo poměrně mrazivo a netopýři byli nuceni vyhledávat teplejší úkryt v podzemních prostorách. Proto mohli být objeveni a spočítáni, a to i tzv. chladnomilné druhy netopýrů (netopýr černý, netopýr ušatý, popřípadě netopýr večerní), kteří se v teplejších letech nemají důvod skrývat v podzemních zimovištích.

Celkem bylo spočítáno 2 600 jedinců 12 druhů netopýrů. To je srovnatelný počet s minulým rokem (2 610 jedinců v roce 2018). A to přesto, že prakticky na všech významnějších zimovištích došlo k prudkému poklesu počtu netopýrů velkých.

Netopýr velký ale stále patří k nejpočetnějšímu druhu zimujích netopýrů (zhruba 65 % všech zimujících jedinců). Početně druhým nejvýznamnějším druhem na zimovištích Českého krasu je s 10 – 13 % vrápenec malý a třetím nejpočetnějším druhem je tradičně netopýr černý.

Letos se zde netopýři sčítali již po jednapadesáté. 

Sčítání netopýrů 2015 - 2019

Netopýr velký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netopýr velký (Myotis myotis)

Vrápenec malý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrápenec malý (Rhinoluphus hipposideros)

Netopýr černý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netopýr černý (Barbastella barbastellus)

Netopýr večerní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netopýr večerní (Eptesicus serotinus)

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt