Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Sčítání okáčů metlicových začalo...

Sčítání okáčů metlicových začalo...

Sčítání okáčů metlicových začalo...

26.8.2019

V CHKO Český kras právě probíhá značení okáčů metlicových. Jedná se o metodu, která umožňuje stanovit přibližnou velikost populace.

Probíhá formou značení motýlů značkou unikátní pro každého jedince a provádí se na rubovou stranu zadního křídla pomocí běžného lihového fixu. S pohlavím jedinců jsou dále zaznamenávány jejich zpětné odchyty a dalšími postupy lze dojít k výsledné přibližné velikosti dané populace.

Samotné značení motýlů začalo již během června, kdy se motýli začínají líhnout. Za nedlouhou dobu po vylíhnutí však dochází k jejich aestivaci, což znamená, že všichni motýli na jeden až dva měsíce zmizí (v závislosti na okolních podmínkách) a značení musí být přerušeno. Během této doby samicím dozrávají vaječníky, takže ke kopulaci dochází vždy až po aestivaci. Znovu se tedy začíná značit během srpna, kdy se po aestivaci objeví masy stovek či tisíců jedinců na krátkostébelných stepích, kde samice vyhledávají trsy specifických trav ke kladení vajíček.

Podobný monitoring byl prováděn v Českém krasu naposled v roce 2012 v rámci diplomové práce studentky České zemědělské univerzity, a to na lokalitě NPP Zlatý kůň a NPP Kotýz. Tento rok je monitoring zaměřen opět na lokalitu NPP Zlatý kůň, nově pak na lokalitu Třesina v NPR Karlštejn, která bude opět zpracována formou diplomové práce. Na všech zmíněných lokalitách se jedná o významné a největší populace okáče metlicového, proto lze předběžně předpokládat a doufat, že výsledné počty přesáhnou tisíce jedinců v rámci populace každé lokality.

Okáč metlicový je kriticky ohrožený motýl (Červený seznam ohrožených druhů ČR, 2017), který již z většiny lokalit v ČR vymizel. Kromě populace v Českém krasu přežívá druh na několika málo lokalitách. Populace v Českém krasu však patří k nejsilnějším v rámci celé ČR a vytváří zde prosperující metapopulaci složenou z centrálních populací na několika lokalitách, jejichž jedinci mezi lokalitami migrují a kopulují s jedinci ostatních centrálních populací.

Okáč metlicový

Okáč metlicový

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt