Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Seminář k povolování kácení a ochraně dřevin v CHKO Křivoklátsko

Seminář k povolování kácení a ochraně dřevin v CHKO Křivoklátsko

Seminář k povolování kácení a ochraně dřevin v CHKO Křivoklátsko

23.4.2018

Ve dnech 12., 13., a 19. dubna se konal malý seminář „Povolování kácení a ochrana dřevin“ zaměřený na činnost obcí a obecních úřadů.

Na území CHKO Křivoklátsko je 62 obcí, městysů a měst, které jsou orgány státní správy a jejichž úřady povolují kácení dřevin a vydávají závazná stanoviska pro povolování kácení dřevin, o kterém budou rozhodovat stavební úřady. Vzhledem k velkému množství úřadů byl seminář rozdělen do tří dnů a na každý pozvána třetina zástupců obcí.

Základním tématem byla legislativa, vztahující se k ochraně dřevin a rozhodování ve správním řízení. Dále byla věnována pozornost údržbě a poškozování dřevin, zakládání a údržbě zeleně na obecních pozemcích a také právům, povinnostem a praxi organizací při správě komunikací, energovodů a vodních toků. Součástí semináře bylo představení iniciativy „100 lip pro Křivoklátsko“. Ambicí akce je vysazení sta lip v křivoklátském regionu u příležitosti sta let od vzniku republiky.

Celkem se semináře aktivně zúčastnilo 28 zástupců obcí. Všechny obce budou obeslány jednoduchým metodickým materiálem k ochraně dřevin a povolování kácení dřevin.

Správa CHKO Křivoklátsko, Pavel Moucha

Foto ze semináře - Petr Hůla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto ze semináře - Petr Hůla

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt