Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Setkání starostek a starostů obcí CHKO Český kras

Setkání starostek a starostů obcí CHKO Český kras

Setkání starostek a starostů obcí CHKO Český kras

3.5.2019

CHKO Český kras má 36 dotčených obcí. Vzhledem k protáhlému tvaru CHKO se jich ale jen 10 nachází uvnitř CHKO celým svým katastrálním územím.

Sešli jsme se v úterý 23. dubna v Bubovicích. V Českém krasu se setkání konalo po víceleté přestávce a jsme proto rádi, že si téměř polovina z možných zástupců obcí našla čas a na setkání přijela. A nejen že přijeli, ale také se aktivně účastnili debat k připraveným prezentacím a vycházky k blízkému nově dotvořenému Bubovickému mokřadu.

Zástupci Správy CHKO Český kras prezentovali témata (mimo úvodního slova o AOPK ČR, jejího členění a o CHKO Český kras):

  • Příprava plánu péče o CHKO Český kras pro roky 2020-2029
  • Kácení dřevin na území CHKO Český kras - postup obcí při povolování
  • Územní plánování a výstavba v CHKO Český kras
  • Aktivní péče o krajinu a biotopy v CHKO Český kras (management)

V neposlední řadě pak zazněly příspěvky Jakuba Stodoly a Tomáše Justa z AOPK ČR, regionálního pracoviště Střední Čechy na téma Operační program Životní prostředí a Program péče o krajinu a inspirativní příklady možných opatření v krajině.

Setkání starostů obcí CHKO Český kras Setkání starostů obcí CHKO Český kras Setkání starostů obcí CHKO Český kras Setkání starostů obcí CHKO Český kras

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt