Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Setkání v Hostimi přilákalo místní obyvatele

Setkání v Hostimi přilákalo místní obyvatele

Setkání v Hostimi přilákalo místní obyvatele

20.2.2019

Spolek Třesina, z.s. ve spolupráci s AOPK ČR, RP Střední Čechy, CHKO Český kras uspořádali 15. února již druhé setkání, které bylo určené především pro obyvatele Hostimi a blízkého okolí. Tentokrát na téma Ochrana a údržba cenných přírodních lokalit v okolí Hostimi.

Spolek Třesina je uskupení nadšených především entomologů, kteří vlastními silami (s finanční podporou AOPK ČR) obnovují (provádějí výřez náletu, kosení, pastvu …) lokalitu vzácných motýlů (okáč metlicový, hnědásek květelový aj.) na vrchu Třesina a v blízkém okolí nad vsí Hostim u Berouna.

Cílem setkání bylo informovat zdejší obyvatele o účelu managementových opatření, která probíhají v tak těsném sousedství. Respektive proč zrovna zde se stále pase malé stádo koz a ovcí, jaký to má účel, co se tím chrání a jaké to má výsledky. A také osvětlit, že například nedostatek vody ve studních je problém „globálnější“ a není zaviněný jmenovanými opatřeními. V prezentacích se mimo jiné opakovaly příklady změn krajiny a zarůstání pastvin a bezlesí v posledních zhruba 50 letech. A také příklad toho, jak překvapivě rychle zde některé populace motýlů zareagovaly na obnovený volný prostor (bezlesí) a početně i prostorově se rozrůstají. A také, že i malého motýla je potřeba chránit podobně jako kulturní památky, třeba Karlštejn. 

Chvílemi byla sice debata v sále hospůdky U Krobiána velmi vzrušená, ale zároveň pro přibližně 40 zúčastněných a přednášejících přínosná.

Setkání Hostim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sál před zahájením přednášky, foto: Jindřich Prach

Setkání Hostim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bělopásek dvouřadý, foto: Pavel Špryňar

Setkání Hostim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrobák vrubounovitý, foto: Pavel Špryňar

Setkání Hostim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okáč metlicový, foto: Pavel Špryňar

Setkání Hostim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ves Hostim a vrch Třesina, foto: Petr Heřman

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt