Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> V CHKO Český kras vznikly nové mokřadní plochy

V CHKO Český kras vznikly nové mokřadní plochy

V CHKO Český kras vznikly nové mokřadní plochy

17.1.2019

Na podzim roku 2018 se niva Bubovického potoka otevřela novým příležitostem pro život. V údolí těsně pod obcí Bubovice proběhly rozsáhlé terénní úpravy, které do krajiny přinesly novou tůň a mokřad.

Záměrem bylo vytvořit stabilní biotop pro obojživelníky, rozšíření aktuální zásoby vody v korytě, posílení infiltrace a zvětšení zásoby nivní podzemní vody a především zadržení vody v krajině.

Součástí stavební akce bylo také zabezpečení stávající hráze proti přelití povodňovými průtoky. Hráz existujícího mokřadu byla přibližně před 40 lety obnovena místním mysliveckým sdružením, avšak bez bezpečnostních prvků.

Členitá tůň se nachází na zamokřeném pozemku pod hrází stávajícího mokřadu. O tom, že lokalita byla vybrána dobře, svědčil fakt, že ihned po vyhloubení se tůň začala plnit vodou. Plocha tůně bude proměnlivá 550-940 m2, v závislosti na úrovni hladiny podzemní vody a množství přitékající vody (obsah vody 280-620 m3 a maximální hloubka 1,2 m).

Při větších průtocích se bude voda přelévat přes okraj tůně do navazující mokřadní louky a následně do nově vzniklého mokřadu, který byl vyhlouben níže po toku. Nachází se v prostoru bývalého rybníku, po němž se dochovala protržená hráz, kterou mokřad částečně využívá. Maximální zaplavená plocha se předpokládá 2 680 m2.

Mokřad bude pravděpodobně fungovat jako periodický biotop. S příchodem podzimních dešťů, jarního tání a přívalových dešťů se naplní vodou. V sušším období možná úplně vyschne, což není na závadu. Periodické tůně a mokřady jsou velmi výjimečné biotopy, které mají v krajině svoje důležité místo.

Celý prostor je doplněn o prvky z mrtvého dřeva a kamenné figury, které přispěly k zvýšení členitosti území a podpoře biologické rozmanitosti.

Stavba mokřadů vznikala za podpory místního ekologického sdružení Bubocentrum a pod dohledem dětí z lesní školky Bubáček.

Lokalita: CHKO Český kras – NPR Karlštejn

Katastrální území: Bubovice, okres Beroun

Dotační program: Program obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)

Investor: Česká republika - AOPK ČR ( RP Střední Čechy)

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

Projektant: Ing. Martin Dobeš

Počáteční stav Dolní mokřad - stavba Odtok - dolni mokřad Tůň TůňOdtok - horní mokřad Mokřad Mokřad Mokřad

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt