Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> V chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko byla obnovena funkčnost vodních ploch

V chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko byla obnovena funkčnost vodních ploch

V chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko byla obnovena funkčnost vodních ploch

4.10.2017

Letošního léta se dočkaly renovace funkční objekty hned u trojice rybníků v křivoklátských lesích.

Po dvou měsících intenzivní práce získal novou podobu Fořtmistrův rybník, skrytý hluboko v lesích v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, poblíž obce Nový Jáchymov. Oprava s sebou přinesla kompletní rekonstrukci bezpečnostního přelivu, tak aby nový objekt převedl Q100, drenáž vzdušné paty hráze (podchycení průsaků a zvýšení stability hráze), opravu návodního líce hráze pohozem z lomového kamene a osazení zcela nového dvoudlužového požeráku.

Další rekonstrukce zůstane většině očí skryta, jelikož se nachází národní přírodní rezervaci Vůznice, která je veřejnosti nepřístupná. Vodní dílo Vůznice, sevřené v úzkém údolí na toku stejného jména, je unikátní svým stupňovitým skluzem vylámaným ve skále, který navazuje na bezpečnostní přeliv. Dopadiště pod skalní kaskádou skluzu a odpadní koryto je během zvýšených průtoků vystaveno účinkům značné kinetické energie. U tohoto vodního díla byla oprava zaměřena na rekonstrukci právě dopadiště a odpadního koryta, jehož parametry byly na začátku stavby patrné pouze z fragmentů bývalého objektu. Nová podoba odpadu je tvořena lomovým kamenem, který odolá síle vodního proudu a zároveň splňuje náročné požadavky stavby v národní přírodní rezervaci.

V samém závěru se dočkala obnovy také drobná vodní plocha pravidelného tvaru, přiléhavě pojmenovaná Kolečko, která se rovněž nalézá v NPR Vůznice. Jejím odbahněním byl obnoven biotop zvláště chráněných živočichů - silně ohrožené kuňky žlutobřiché, skokana štíhlého, mloka skvrnitého, čolka obecného i horského a ohrožené ropuchy obecné a užovky obojkové, vyskytujících se v tomto mimořádně cenném kousku přírody.

Foto: zhotovitel stavby – STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.

Fořtmistrův rybník

Fořtmistrův rybník počáteční stavFořtmistrův rybník v průběhu pracíFořtmistrův rybník - osazování požerákuFořtmistrův rybník - bezpečnostní přelivFořtmistrův rybník během výstavbyFořtmistrův rybník - výsledek rekonstrukce

Vůznice

Vůznice - začátek stavbyVůznice během výstavbyVůznice - výsledná podoba odpadu

Kolečko

Odbahňováni malé vodní nádrže KolečkoKolečko - obnovený biotop

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt