Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Vycházka ke světovému dni mokřadů v Českém krasu se vydařila

Vycházka ke světovému dni mokřadů v Českém krasu se vydařila

Vycházka ke světovému dni mokřadů v Českém krasu se vydařila

6.2.2017

V sobotu 4. února 2017 se v CHKO Český kras na řece Berounce uskutečnila vycházka za vodními ptáky při příležitosti světového dne mokřadů, který připadá na čtvrtek 2. února 2017.

Vycházky se zúčastnilo přes 50 dospělých osob a skoro stejný počet dětí. Škoda jen, že počasí bylo stejné jako minulý rok, a tak po vystoupení z vlaku nebylo přes mlhu vidět ani na druhý břeh řeky Berounky.

Z nádraží v Srbsku jsme se vydali podél Berounky až k soutoku s Loděnickým potokem, kde jsme mohli pozorovat stopy vydry říční a bobra evropského. Z ptáků jsme pak viděli jednoho adultního jedince racka bělohlavého, kteý si pochutnával na mršině ryby.

Další naší zastávkou byl lom Alkazar, kde se nacházejí tři štoly, které jsou významným zimovištěm netopýrů. A tak každý mohl na vlastní oči vidět nejenom netopýry velké a černé, ale i netopýra vodního a dlouhouchého. Zde se část lidí oddělila a vrátila zpět do Srbska.

Zbytek výpravy pokračoval dále podél toku řeky Berounky až pod Tetínské skály, kde se dětem povedlo objevit starou, již neobývanou noru bobra (a jedné holčičce se povedlo vykoupat v řece). Nejlepší pozorování jsme si nechali až na konec vycházky.

V Berouně pod bývalým autobusovým nádražím jsme pozorovali na řece kromě divokých kachen, morčáků velkých a kormoránů velkých i jednoho samce hvízdáka eurasijského v krycím šatě. Byl pozorován také jeden krásně vybarvený samec poláka chocholačky (poláci na Berounce patří mezi vzácně zimující druh) a v neposlední řadě jeden adulní jedinec husy běločelé, která se pásla na břehu hned pod zimním stadionem. I když husa nebyla kroužkována, s největší pravděpodobností se jedná o jedince uniklého s chovu. Nasvědčuje tomu i její krotké chování a zaroveň i místo, kde byla spatřena. Již několikrát se zde vyskytlo velké množství exotických druhů vrubozobých - kachničky mandarinské, karolínské, husička hřivnatá, kachnička šedoboká, husice nilské a různé druhy hus a bernešek.

Vycházku svým komentářem doprovodil Jaroslav Veselý, zoolog Správy Český kras. Přestože nám počasí příliš nepřálo a podmínky pro pozorování ptactva byly špatné, vycházka ke Světovému dni mokřadů se vydařila.

Účastníci exkurze u Berounky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci exkurze u Berounky. Foto: Hana Hofmeisterová

Kachna divoká a morčák velký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kachna divoká a morčák velký. Foto: Andrea Šimunková

Odbočka podél Loděnice ke staré hnízdní noře ledňáčka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbočka podél Loděnice ke staré hnízdní noře ledňáčka. Foto: Hana Hofmeisterová

Dospělý racek bělohlavý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dospělý racek bělohlavý. Foto: Andrea Šimunková

U ústí štoly - zimoviště netopýrů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ústí štoly - zimoviště netopýrů. Foto: Hana Hofmeisterová

Netopýr velký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netopýr velký. Foto: Andrea Šimunková

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt