Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Vycházka ke Světovému dni mokřadů v CHKO Český kras

Vycházka ke Světovému dni mokřadů v CHKO Český kras

Vycházka ke Světovému dni mokřadů v CHKO Český kras

11.2.2019

Již tradičně jsme se první únorovou sobotu sešli u příležitosti Světového dne mokřadů, který letos připadl zrovna na tento den (2. únor 2019).

Vycházky se zúčastnilo přes 60 zájemců o pozorování ptáků zimujících na Berounce a netopýrů zimujících v blízké štole.

První pozorovaný mokřadní živočich nebyl vzácný ani zimující pták, ale nutrie, která se usadila na pilíři lávky v Srbsku, a byl na ní zezhora krásný výhled.

Většina účastníků přijala cestou pozvání ke hnízdišti ledňáčka, kam se muselo odbočit z pohodlné cesty a jít kousek proti proudu potoka Kačák. Ledňáček sice viděn nebyl, ale rozvinula se diskuze o potřebě chránit neregulované (po)toky, které jsou životním prostředím třeba právě ledňáčka říčního.

Druhá malá odbočka z pohodlné cesty vedla do podzemních štol, ve kterých zimuje několik druhů netopýrů. Při světle baterek si je bylo možné prohlédnout a při tom je nerušit z jejich zimního spánku.

Přestože i letos byla spíše mlha, která se zvedla až s příchodem k Berounu, vycházka ke Světovému dni mokřadů se vydařila.    

Některé pozorované živočichy si můžeme připomenout na fotografiích Ondřeje a Andrey Šimunkových.

Nutrie říční

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutrie říční na svém oblíbeném místě, na pilíři lávky přes Berounku v Srbsku

Kormorán velký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kormorán velký v letu

Labuť velká

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labuť velká

Netopýr velký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimující netopýři velcí

Volavka popelavá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladá volavka popelavá

Letící rackové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letící rackové

Účastníci exkurze

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci exkurze při návštěvě hnízdiště ledňáčka říčního

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt