Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Výprava z Maďarska navštívila revitalizace potoků v Hostivicích a u Nenačovic

Výprava z Maďarska navštívila revitalizace potoků v Hostivicích a u Nenačovic

Výprava z Maďarska navštívila revitalizace potoků v Hostivicích a u Nenačovic

1.6.2018

Maďarská pobočka WWF je zapojena do evropsky podporovaného programu, zaměřeného na hospodaření s vodou v obcích.

Jednáním byly k prohlídce zvoleny dvě vodohospodářské revitalizace, ležící nedaleko od sebe západně od Prahy, obě provedené v roce 2015 za financování Operačnío programem Životní prostředí.

Revitalizaci Litovického potoka provedlo jako investor město Hostivice. Prakticky přes celé město byl potok z nevábné přímé strouhy, v kynetě opevněné dlažbou, přestavěn do přírodě blízkých, výrazně rozvolněných tvarů. Zpřírodněno bylo také okolí potoka, které se pro občany města stalo jakýmsi protáhlým parkem. Investorem revitalizace Loděnického potoka nad Nenačovicemi bylo Povodí Vltavy, státní podnik. Zpřírodnění zhruba dvou kilometrů tohoto vodohospodářsky významného vodního toku mělo zlepšit jeho morfolgicko-ekologický stav a přispět k ochraně obce Nenačovice. První akce je dobrou ukázkou přímo k tématu vodních toků ve městě. Vztah druhé stavby k vodnímu hospodářství obcí spočívá hlavně v tom, že revitalizace Loděnického potoka má mimo jiné zpomalovat postup případných povodňových vod na obec Nenačovice.

Ve středu 16. května 2018 v 9:00 přijel na náměstí do Hostivic autobus s maďarskou výpravou. Akce organizované WWF se zúčastnili ve velkém počtu starostové obcí. Přítomna byla také několikahlavá delegace maďarského ministerstva vnitra, které má v gesci vodní hospodářství obcí, vedená náměstkem státního tajemníka, pověřeným agendou obcí. Výpravu přivítal v hostivickém zámku, který je sídlem městského úřadu, pan Jaroslav Kratochvíl, starosta města, a ukázal jí zejména slavnostní výmalbu v hlavním sálu budovy. Následovala prohlídka revitalizace potoka, kterou vedli zástupci AOPK ČR a výkladem doprovázel přítomný Jiří Kučera, někdejší místostarosta Hostivice a hlavní iniciátor revitalizace potoka, ale také velmi potřebné intenzifikace čistírny odpadních vod. Poté autobus přejel do údolí Loděnického potoka, kde se na horním okraji revitalizovaného úseku k výpravě přidal Jiří Kahánek, pracovník investičního útvaru Povodí Vltavy, s.p., který pracovníky AOPK ČR doplnil ve výkladu k revitalizační stavbě a zodpovídal dotazy účastníků. Jelikož začalo souvisle pršet, výprava neabsolvovala pochůzku podél celé revitalizace. Ovšem již jen příchod k výhledu na horní okraj revitalizace byl působivý, před očima výpravy z koryta vzlétla dvojice černých čápů.

Tomáš Just

AOPK ČR, RP Střední Čechy

květen 2018

Výprava z Maďarska

Maďarská výprava na náměstí v Hostivicích, v pozadí zámek, sídlo městského úřadu.

Výprava z Maďarska

Přírodě blízké rozvolnění Litovického potoka pod hostivickým náměstím.

Výprava z Maďarska

Vycházka podél revitalizovaného Litovického potoka.

Výprava z Maďarska

Revitalizovaný Litovický potok pod hostivickou čistírnou odpadních vod.

Výprava z Maďarska

Nové koryto Litovického potoka je mělké, široké a výrazně zvlněné.

Výprava z Maďarska

Maďarská výprava prostřednictvím tlumočníka naslouchá výkladu Jiřího Kahánka, pracovníka investičního útvaru Povodí Vltavy, s.p. (vlevo), k revitalizaci Loděnického potoka nad Nenačovicemi.

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt