Regionální pracoviště Střední Čechy >> Dotační programy >> Dotační programy resortu ŽP >> MaS - správa nezcizitelného státního majetku v ZCHÚ

MaS

Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích – MaS – 115 012 je využíván pro zajištění péče o pozemky ve vlastnictví státu ve zvláště chráněných územích, ke kterým má AOPK ČR příslušnost k hospodaření.

Cílem programu je:

  • zajišťování povinností vlastníka (státu, představovaného odbornými organizacemi ochrany přírody) vyplývajících z platné legislativy
  • zachování a zvyšování biodiverzity
  • zvýšení početnosti populací chráněných druhů flóry a fauny vyskytujících se ve ZCHÚ
  • naplňování mezinárodních úmluv
  • zajištění realizace plánů péče o ZCHÚ, záchranných programů a naplňování cílů a úkolů Státního programu ochrany přírody a krajiny České republiky
  • zajištění plnění schválených lesních hospodářských plánů.

 

Opatření financované z MaS nelze provádět za účelem zisku a lze realizovat jen takové činnosti a práce, které odpovídají předmětům podpory uvedeným v dokumentaci, kterou se podprogram řídí.

Program zajišťuje a informace poskytuje: Ing. Petra Královcová (tel: 251 101 684, 602 315 946)

 

Kontakty pro ostatní regiony naleznete zde

 

Ke stažení:

Dokumentace podprogramu

Prováděcí pokyn

Ceník AOPK ČR

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt