Hlásná Třebáň - revize skalních zářezů

Hlásná Třebáň - projekt sanace skalního bloku

(stav v březnu 2004)

Historie akce: AOPK ČR přebrala pozemek v k.ú. Hlásná Třebáň s účinností zákona č. 290/2002 Sb., problematika padajícího kamení zde však existuje již řadu let, kdy o pozemek pečovala Správa a údržba silnic.
V prosinci 2002 došlo ke zřícení velkých skalních bloků na silnici II/116 mezi obcemi Hlásná Třebáň - Rovina, nutný byl i následný odstřel dalších nestabilních bloků.
V únoru 2003 došlo k několika menším zřícením a následně bylo vyvoláno jednání s cílem zajistit bezpečnost provozu na komunikaci.
AOPK ČR jako organizační složka státu, která je příslušná s pozemkem, na němž se skála nachází, hospodařit, zajistila zpracování revize skalních zářezů firmou EXPLOSIVE Service a.s.

Na základě výsledné revizní zprávy byla stanovena opatření, která budou v této záležitosti podniknuta. Především proběhne monitoring sádrových můstků, které zde byly během revize osazeny. Na základě kontrol celistvosti můstků lze poměrně účinně předcházet havarijním situacím. Výsledky opakovaného monitoringu budou využity i jako podklady pro zpracování projektové dokumentace na sanaci skalních stěn.

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt