Některé realizované akce PRŘS

Realizace: 2006 - 2007

Investor: obec Hradištko

Katastrální území: Hradištko, okres Nymburk

Náklady stavby: 5 271 tis.Kč ( vč. DPH)

Dotace: 100 %

Projekt: Ing. Josef Matouš, Milovice

Realizace: Lesostavby Beroun spol. s r. o., Suchomasty

Výchozí situace:

Slepé rameno Labe u Hradištka bylo silně zazemněné, zarostlé rákosinou. Navíc se na řadě míst kolem ramene hlavně na svahu pod obcí vyskytovaly černé skládky.

Obsah opatření:

  • odbahnění a zřízení tůní v ploše bývalého ramene;
  • vybudování propojovacího příkopu pro výměnu vody o délce 389 m;
  • osazení čtyř dřevěných lávek a informační tabule;
  • doplnění výsadby na okraji deprese původního ramene směrem k orné půdě (duby) a část břehů obnovené třetí tůně (vrby).

Celková výměra řešené plochy: 20 000 m2

Délka obnoveného Labského ramene s příkopem: 968 m

Plocha obnovené a nově vzniklé volné vodní plochy: 14 028 m2

Efekty opatření: Částečná obnova slepého ramene Labe s vodními a mokřadními stanovišti.

 

 

 

 

 

Autor textu: Friedlová Ludmila, Just Tomáš

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt