GIS

Oblast GIS na regionálním pracovišti zahrnuje následující činnosti:

  • Zajišťuje nezbytnou podporu v oblasti GIS služeb (správa dat, tvorba analýz apod.).
  • Spolupracuje s ředitelstvím AOPK ČR v rámci prováděných školení v případě zavádění
    nových systémů/aplikací.
  • Spolupráce na tvorbě vrstev pro Digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody.
  • Podle pokynů ředitele regionálního pracoviště vykonává další činnosti spojené
    zejména s komplexním využíváním ICT a zpracováním dat.

 

 Portal AOPK je centrálním rozhraním pro přístup ke všem aplikacím 


Odbor geoinformatiky v AOPK
– oddělení datové podpory – ve vztahu k regionálním pracovištím řeší specifické nebo
složitější úlohy, které nelze na regionu vyřešit například z důvodu absence potřebného SW
(např. MicroStation).
– oddělení informačního systému ochrany přírody – správa a vývoj ISOP, který umožňuje
ukládat, aktualizovat, spravovat a zveřejňovat odborná data

Datové standardy AOPK ČR
Národní prostředí: MS Windows – kódová stránka 1250, UTF-8
Data dtb. systémů: CSV, XML
Data kanc. systémů: externí komunikace – formát OpenDocument
dočasná interní komunikace – formáty DOC a XLS (verze 2000)
– po dobu přechodu na OpenDokument
Formáty kompr. dat: ZIP
Grafické formáty: JPG, GIF, PNG,TIF (nekompr. nebo LZW komprimace),
WMF,PDF (min. Verze 6.0), zapouzdřený Postscript EPS
(ASCII Level II)
Formáty prostor. dat: ArcView ShapeFile + příslušná projekce (*.prj),GEODATABÁZE,
georeferencovaný TIF + příslušná projekce (*.aux),
georeferencovaný JPG + (příslušná projekce)
Souřadnicové systémy: S-JTSK + Bpv, WGS84

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt