Pracovníci RP a jejich funkce

E-mailové adresy pracovníků: jmeno.prijmeni@nature.cz

 

Oddělení Funkce Jméno Telefon Mobil

ŘEDITEL

Ředitel RP Střední Čechy

RNDr. Jaroslav Obermajer

251 101 675

725 875 922

Oddělení provozní

Vedoucí odd. 

GIS, informatika, správa majetku

Mgr. Libor Bravený

251 101 681

724 815 379

Oddělení provozní Ekonomika Ivana Moravcová 313 251 170 724 346 618
Oddělení provozní Majetek Hana Jedličková 313 251 170 604 222 518
Oddělení provozní Ekonomika Alena Matýsková 251 101 686 730 182 817
Oddělení provozní Sekretariát, podatelna  Irena Voříšková 313 251 180 732 629 197

Oddělení Sledování stavu biodiverzity 

Vedoucí odd. Sledování stavu biodiverzity, zástupce ředitele

Ing. Pavel Mudra

251 101 671

602 205 602

Oddělení Sledování stavu biodiverzity  Zástupce ved., NATURA 2000, lesnictví Ing. Jaroslav Pipek 251 101 674 724 291 642
Oddělení Sledování stavu biodiverzity  NATURA 2000, zoologie Mgr. Pavel Moravec 251 101 672 724 291 753
Oddělení Sledování stavu biodiverzity  USES, NATURA 2000, botanika Mgr. Pavel Špryňar 251 101 682 601 577 570
Oddělení Sledování stavu biodiverzity  NATURA 2000 Mgr. Josef Spilka 251 101 673 725 073 277
Oddělení Sledování stavu biodiverzity  Zoologie, entomologie Mgr. Lucie Hrůzová   731 682 306
Oddělení Sledování stavu biodiverzity  Územní plány Ing. Marcela Strachotová 251 101 680 604 222 553
Oddělení Sledování stavu biodiverzity  Monitoring Mgr. Jana Dandová   730 573 476

Oddělení Péče o přírodu a krajinu

Vedoucí  odd. Péče o přírodu, revitalizace, vodohospodářská problematika, POPFK, PPK

Ing. Tomáš Just

251 101 678

724 484 473

Oddělení Péče o přírodu a krajinu Zástupce ved., botanika, dendrologie, památné stromy Mgr. Martina Molíková 251 101 679 725 002 584
Oddělení Péče o přírodu a krajinu OPŽP Mgr. Jakub Stodola 251 101 688 724 715 675
Oddělení Péče o přírodu a krajinu Vodohospodář - Operační program SFŽP, PPK Ing. Radka Štýbrová 251 101 685 730 572 349
Oddělení Péče o přírodu a krajinu OPŽP Mgr. Linda Trunečková 251 101 687 733 593 103
Oddělení Péče o přírodu a krajinu Odborný referent Ing. Monika Tenčíková 251 101 676 725 009 759
Oddělení Péče o přírodu a krajinu PPK Ing. Jana Povolná 313 251 173 604 222 528
Oddělení Péče o přírodu a krajinu POPFK, správa majetku Mgr. Lucie Palivcová   725 759 144

Oddělení SCHKO Brdy

Vedoucí odd. SCHKO Brdy, práce s veřejností

Mgr. Bohumil Fišer

 

724 204 129

Oddělení SCHKO Brdy botanika

Mgr. Zita Červenková, Ph.D.

 

724 166 403

Oddělení SCHKO Brdy krajinář, urbanista Ing. Lucie Kastnerová  

603 567 653 

Oddělení SCHKO Brdy managementy, zástupkyně vedoucího Mgr. Hana Mayerová  

724 804 203 

Oddělení SCHKO Brdy lesnictví Ing. Martin Šultys  

725 759 144

         
Oddělení SCHKO Brdy vodní hospodářství, zoologie Ing. Helena Vejrová  

731 682 304 

Oddělení SCHKO Brdy

památné a významné stromy, dřeviny rostoucí mimo les

Mgr. Běla Komancová

 

733 623 590

Oddělení SCHKO Blaník

Vedoucí odd. SCHKO Blaník, zoologie, myslivost, voda

RNDr. Lubomír Hanel, CSc.

317 852 654

602 268 905

Oddělení SCHKO Blaník Zástupce vedoucího, botanika, les, informatika, GIS, Ing. Mgr. Martin Klaudys 317 852 654 725 776 566
Oddělení SCHKO Blaník Stavby, zemědělství, Program péče o krajinu (PPK) Jana Holujová 317 852 654 728 673 772
Oddělení SCHKO Blaník Podatelna, administrativa, provozně-ekonomická agenda, EVVO Bc. Ivana Křížová 317 852 654 725 314 149

Oddělení SCHKO Český kras

Vedoucí odd. SCHKO Český kras

RNDr. František Pojer

311 681 713

724 166 122

Oddělení SCHKO Český kras Zástupce ved., PPK, management, ochrana krajinného rázu, dopravní stavby Ing. Tomáš Urban 311 681 713 725 724 350
Oddělení Sledování stavu biodiverzity

lesní hospodářství, botanika, dendrologie, památné stromy

monitoring

Josef Mottl 311 681 713 731 131 857
Oddělení SCHKO Český kras Plány péče CHÚ, management, PPK, naučné stezky, sport Ing. Vojen Ložek 311 681 713 605 354 839
Oddělení SCHKO Český kras Podatelna, zemědělství, ÚSES, čistírny odpadních vod, inženýrské sítě, kanalizace, studny, odpady, EIA Ing. Ondřej Šimunek 311 681 713  731 682 305
Oddělení SCHKO Český kras Stavební agenda, územní plánování, ochrana krajinného rázu Ing. Irena Hausmannová 311 681 713 723 409 179
Oddělení SCHKO Český kras Zoologie, druhová ochrana, myslivost, NATURA 2000 Jaroslav Veselý 311 681 713 728 878 352
Oddělení Sledování stavu biodiverzity Zoologie, entomologie Mgr. Lucie Hrůzová 311 681 713 731 682 306
Oddělení SCHKO Český kras Specialista krajinář Mgr. Hana Hofmeisterová 311 681 023  602 490 458
Oddělení SCHKO Český kras Botanika, výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin, NATURA 2000 Mgr. Tomáš Tichý 311 681 713 725 337 034
Oddělení SCHKO Český kras Plány péče CHÚ, management, program péče o krajinu Mgr. Jindřich Prach 311 681 713 730 180 106
Oddělení SCHKO Český kras Geologie, paleontologie, hydrogeologie RNDr. Petr Hůla 313 251 177 602 664 851

Oddělení SCHKO Křivoklátsko

Vedoucí odd. SCHKO Křivoklátsko, geologie, paleontologie, hydrogeologie

RNDr. Petr Hůla

313 251 177

602 664 851

Oddělení SCHKO Křivoklátsko Zástupce vedoucího, lesník, PPK Ing. Pavel Moucha 313 251 171 724 736 165
Oddělení SCHKO Křivoklátsko Zoolog, druhová ochrana, PPK, NATURA 2000 Ing. Karel Lankaš 313 251 181 607 236 583
Oddělení SCHKO Křivoklátsko Stavební činnost, krajinný ráz Jan Mutinský 313 251 172 725 596 272
Oddělení Péče o přírodu a krajinu Zemědělství, NATURA 2000 Ing. Jana Povolná 313 251 173

 604 222 528

Oddělení SCHKO Křivoklátsko Botanik, druhová ochrana, PPK,NATURA 2000 Ing. Václav Somol, CSc. 313 251 179 604 222 524
Oddělení SCHKO Křivoklátsko Lesnictví, PPK, EVVO, myslivost, GIS Ing. Josef Jedlička 313 251 174 604 222 543
Oddělení SCHKO Křivoklátsko Čistírny odpadních vod, inženýrské sítě, kanalizace, studny, odpady, Ing. Ondřej Šimunek 313 251 176   733 593 564
Oddělení SCHKO Křivoklátsko Výjimky z ochranných podmínek, táboření, stráž přírody Ing. Kateřina Krobová   702 004 815

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt