NPP Hadce u Želivky

NPP Hadce u ŽelivkyNa skalách a skalkách nad vodami přehrady Švihov (Želivka) jsou chráněna přírodní společenstva hadcových borů a štěrbinová vegetace skal a drolin, vyvinutá ve vzácném, na hadcový podklad vázaném společenstvu rostlin (as. Asplenietum serpentini).

Katastrální území: Bernartice u Dolních Kralovic, Hulice a Borovsko (okres Benešov)

Výměra: chráněné území 34,04 ha, ochranné pásmo 9,89 ha

Vyhlášeno: 2011

Nadmořská výška: 385 – 425 m n. m.

Chráněné území je tvořeno rozvolněnými hadcovými bory na strmých, místy skalnatých svazích nad vodní nádrží Želivka a borem na plochém vrcholu nad nádrží. Nachází se na sever a severovýchod od obce Bernartice. Území je poměrně ostře vymezeno svým geologickým podkladem – hadcovým tělesem na oválné ploše cca 3,5 x 1 km protažené ve směru východ-západ.

Zdejší hadec je zajímavý výskytem magnezitu a spoluvýskytem poměrně vzácného eklogitu a amfibolitu. Dále tento hadec obsahuje hojně olivín a tremolit, byly nalezeny i úlomky šedohnědého opálového rohovce.

Na osluněných skalkách rostou velmi vzácné druhy kuřička hadcová (Minuartia smejkalii – NPP Hadce u Želivky je jednou ze dvou posledních světových lokalit jejího výskytu, druhou lokalitou jsou Hadce u Hrnčíř), pomněnka úzkolistá (Myosotis stenophylla)  a sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium). Stinnější polohy osidluje sleziník zelený (Asplenium viride) a  osladič obecný (Polypodium vulgare).

Na hadce má silnou vazbu kriticky ohrožená mochna Crantzova hadcová (Potentilla crantzii ssp. serpentini). Mezi vzácné rostlinné druhy v NPP patří pomněnka úzkolistá (Myosotis stenophylla), hvozdík kartouzek hadcový (Dianthus carthusianorum ssp. capillifrons), trávnička obecná hadcová (Armeria vulgaris ssp. serpentini) a sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium).

V území bylo zjištěno 156 druhů lišejníků a lichenikolních hub (Kocourková, 2010), mezi nimi kriticky ohrožená dutohlávka horská (Cladonia stellaris).

Postupně jsou doplňovány poznatky o živočiších, obývajících území. V roce 2010 (Skala, Kadlec, 2010) zde byl zjištěn výskyt 29 druhů denních a 194 nočních druhů motýlů. K nejzajímavějším nálezům patří bělásek Leptidea sinapis, který je vázán na světliny v rozvolněných hadcových borech.

Aktuální plán péče o NPP Hadce u Želivky na období 2013 – 2022 včetně příloh naleznete zde:

Plán péče o NPP Hadce u Želivky na období 2013 - 2022 9.1 MB

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt