NPP Kaňk

Přírodní památka Kaňk se nachází asi 2 km severovýchodně od centra Kutné Hory. Zřízena byla k ochraně zbytku příbojového útesu křídového moře s hojnými zkamenělinami v opuštěném lomu.

Katastrální území: Sedlec (okres Kutná Hora)
Vyhlášení: 1933
Výměra: 0,5319 ha
Nadm. výška: 275-285 m

Podloží tvoří přeměněné horniny kutnohorského krystalinika – ruly až migmatity. Vrchol Kaňku vyčníval ve svrchní křídě jako ostrov v okolním moři. Po jeho obvodu se ukládaly sedimenty, tvořené vápnitými slepenci a organodetritickými vápenci až slínovci. Tyto horniny obsahují velké množství zbytků nejrůznějších živočichů – mlžů, mechovek a dírkovců. Naleziště zkamenělin bylo objeveno při těžbě v lomu.

Na lokalitě působilo i několik zahraničních badatelů a bylo odtud popsáno několik nových druhů (např. Synhelia squarrosa nebo mechovka Kaňkopora kaňkensis).

Území je ohroženo zarůstáním křovinami, které bývají jednou za několik let vyřezávány. Závažnějším problémem je však nekontrolovaný pohyb na lokalitě – odlamování kusů hornin sběrateli a místními dětmi.

Plán péče o NPP Kaňk na období 2010 - 2017 naleznete zde: Plán péče NPP Kaňk 2010-2017.zip 2.7 MB.

 

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt