NPP Medník

NPP MedníkVýměra: 19, 02 ha 
Okres: Praha - západ
Katastrální území: Hradištko pod Medníkem
Vyhlášeno: 1933

Důvod ochrany: NPP se nachází se na severovýchodním a východním svahu Malého Medníku na levém břehu kaňonu Sázavy přibližně uprostřed mezi Pikovicemi a Lukami pod Medníkem.

Rostou zde habrové doubravy a bučiny s výskytem kriticky ohroženého kandíku psího zubu, který na Medníku dosahuje severní hranice svého submediteránního areálu; zároveň je to jeho jediná lokalita v Čechách (otázka původu nebyla dosud uzavřena). Nejpočetnější je kandík v místech, kde bylo v počátku historického období těženo zlato. Z dalších druhů zmíníme ostřici chlupatou, která kandík doprovází i na slovenské lokalitě, zajímavý je výskyt klokoče zpeřeného a tisu červeného.

Žije zde poměrně silná populace mloka skvrnitého, bohatá je hájová avifauna i lesní společenstvo měkkýšů s přítomností některých chladnomilných a horských prvků.

Územím vede naučná stezka, kterou v roce 2009 obnovili pracovníci a dobrovolníci z Centra ekologické výchovy Zvoneček ve Vraném nad Vltavou. Naučná stezka Medník je obohacena o herní prvky a odpočívadlo na vyhlídce pod Malým Medníkem.

Plán péče o NPP Medník na období 2012 - 2020 naleznete zde: Plán péče NPP Medník.zip 17.0 MB.

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt