NPP Rybníček u Hořan

NPP Rybníček u Hořan je jedinou lokalitou přirozeného výskytu kriticky ohrožené rdestice hustolisté (Groenlandia densa) v České republice. Chráněné území zahrnuje kromě samotného rybníčku rovněž údolí s pramenem a lesními porosty.

Katastrální území: Hořany (okres Kutná Hora)
Výměra: 2,0085 ha
Nadmořská výška: 310 – 320 m
Vyhlášeno: 1985

Rdestice tlustolistá je bohatě větvená zcela ponořená vodní rostlina. I v minulosti byla vzácným druhem naší květeny, ve dvacátém století však došlo k zániku mnoha pro ni vhodných biotopů (čištění příkopů a kanálů, regulace, zatrubnění či vyschnutí drobných potůčků a především znečištění vody).

Populace rdestice na Rybníčku u Hořan je podrobněji sledována od roku 1976, již o dva roky později byl zaznamenán její úbytek. Příčinou ústupu bylo postupující zazemnění rybníka a následné zmenšování vodní hladiny. Od roku 1980 zde byly prováděny asanační zásahy menšího rozsahu, jako je částečné odbahnění a pomístné opravení hráze. V letech 1995 - 1996 pak proběhla celková rekonstrukce rybníčku včetně vybudování suchého poldru výše v údolí, který má sloužit k zadržování přívalové vody a omezit tak zazemňování rybníčku splaveninami.

Rdestice, pocházející z Rybníčku u Hořan, je od roku 1995 pěstována ve Výzkumném ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích. Během kultivace byla rostlina v dostatečném množství namnožena a udržuje se v ústavu jako genová banka.

Plán péče o NPP Rybníček u Hořan na období 2013 - 2022 naleznete zde: Plán péče NPP Rybníček u Hořan 2013 - 2022.zip 13.2 MB.

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt