NPR Drbákov - Albertovy skály

Na pravém břehu Vltavy jsou chráněna zachovalá přirozená společenstva skalních srázů a sutí s hojným výskytem silně ohroženého tisu červeného (Taxus baccata).

Katastrální území: Nalžovice (okres Příbram)
Výměra: 62,77 ha
Nadmořská výška: 271 – 475 m
Vyhlášeno: 1933

Území zaujímá srázy na pravém břehu Vltavy se severní a západní orientací. Podle typu reliéfu se střídají lesní společenstva, především suťové lesy, význačné přítomností tisu, dále zakrslé doubravy, dubohabrové háje, kyselé doubravy, habrové bučiny a útržky reliktních borů. Ostrůvkovitě se vyskytují skalní stepi kyselé i bazické. Z význačnějších druhů rostlin zde nacházíme bělozářku liliovitou (Anthericum liliago), bělozářku větvitou (Anthericum ramosum), chrpu Triumfettiho (Centaurea triumfetti), koniklec luční načernalý (Pulsatilla pratensis ssp. nigricans) a další teplomilné druhy charakteristické pro kaňon Vltavy.

Drbákov je hnízdištěm výra, krahujce a dalších dravců, vyskytuje se zde užovka hladká, ještěrka zelená a bohatá fauna měkkýšů. Je významným refugiem drobné fauny s výskytem některých reliktů, např. plže Discus perpectivus.

Středem srázů vede po celé délce území velmi obtížně zbudovaná naučná stezka, vyžadující časově i fyzicky náročnou údržbu. Historie stezky sahá až do 50. let minulého století, v květnu 2010 byly naučné panely obnoveny.

Plán péče o NPR Drbákov-Albertovy skály na období 2013 - 2022 naleznete zde: Plán péče NPR Drbákov-Albertovy skály 2013-2022.zip 5.5 MB.

 

 

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt