Doutnáč

Doutnáč

Lokalita se nachází v CHKO Český kras v NPR Karlštejn a má rozlohu 66,8 ha.

Lesní porosty mají velmi různorodý charakter - lesostep, šipákové doubravy, dubohabřiny, vápnomilné bučiny.

Porovnání přirozené a aktuální dřevinné skladby

Monitoring lokality byl proveden v roce 2005. V lokalitě byla vymezena 2 jádrová území 50x100 m a umístěno 87 inventarizačních ploch. Výsledky monitoringu jsou ke stažení zde 877.8 KB.

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt