Regionální pracoviště Střední Čechy >> Péče o vodní režim krajiny >> Některé vodní toky Středních Čech

Některé vodní toky Středních Čech

Průzkum vodních toků ve Středních Čechách

Základním vybavením regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny musí být znalost terénu. Pro působení v ochraně vodních toků a zlepšování jejich stavu je nezbytné „mít nachozeno“ co nejvíce potoků a řek.

V roce 2014 byly znalosti terénu využity při zapojení AOPK ČR do přípravy druhého období nového, „evropského“ vodohospodářského plánování. Pracoviště se zabývalo vymezováním úseků vodních toků, které se nalézají v degradovaném stavu a mají být zlepšeny – vizte metodiku v kapitole o vodohospodářském plánování. Jistěže nebylo reálné projít všechny pojednávané vodní toky, obecně však znalost terénu byla velmi důležitá.

V samostaných schránkách uvádíme reportáže z některých potoků a řek kraje.  

                                                                                          Autor textu:  Just Tomáš

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt