Bojovský potok

Potok v okresu Praha – západ, levostranný přítok Vltavy, respektive zdrže Vrané v. Vltavou v Měchenicích. Průzkum v létě 2013, byly patrny čerstvé stopy červnové povodně.

Na Bojovský potok má vliv komunální znečištění z Mníšku pod Brdy. Potok může být i historicky znečištěn toxickými kovy v souvislosti s existencí kovohutí v Mníšku pod Brdy, což může omezovat rozvoj potoční bioty. (Současný stav tohoto zdroje nám není znám.)

Obr. 1 Bojovský potok v Čisovicích a v Bojově. V zástavbě obcí degradují potok různorodé úpravy, aspoň když zůstává přírodě blízké dno. Tradiční povodňově riskantní sestavy špatně dimenzovaných a umístěných lávek a mostků.

 

Obr. 2 Ve staré úpravě potoka podél silnice pod Bojovem se prosazuje přírodní dynamický charakter.

 

Obr. 3 Přírodní pasáže potoka pod Bojovem.

 

Obr. 4 Průchod povodně v červnu 2013 oživil tvarovou členitost koryta, včetně struktur tvořených naplavenou dřevní hmotou. V lesním úseku tyto tvary ničemu nevadí a jejich případné odstraňování by potok jenom poškozovalo.

 

Obr. 5 Velmi pěkná povodňová přeložka koryta poblíž zastávky Klínce. Rozsáhlejší štěrková lavice představuje na našich „kultivovaných“ vodních tocích výrazně deficitní prvek, cenný jako biotop. Pokud povodně takové tvary někde vytvoří a vysloveně to něco nebo někoho nepoškozuje, měly by být chráněny.

 

Obr. 6 Povodní vypreparovaný pařez představuje v korytě potoka velmi cennou úkrytovou strukturu.

Obr. 7 Dynamické koryto s pasážemi svislých erozních břehů.

Obr. 8 Idylka přírodního potoka končí, přicházíme do měchenických chatových osad. Aspoň že tu lidé dbají pořádku.

Obr. 9 Taková honosná chata, a tak hnusně upravené koryto. Úprava kombinací štětovnic a perforovaných betonových tvárnic by se v minulosti použila snad pro stabilizaci kanálů na průmyslové odpadní vody u Litvínova či v podobných oblastech. V přírodně-rekreačním území jde o jev…poněkud nápadný. Produkt krize vodohospodářského řemesla…a snížené citlivosti chatařstva ke kvalitě okolního prostředí?

Obr. 10 Industriální úprava Bojovského potoka v chatových osadách u Měchenic je navíc doplněna spádovými prvky, vytvářejícími překážky v migraci vodních živočichů.

Obr.11 Štětovnicová úprava Bojovského potoka pokračuje do vlastní zástavby Měchenic. Tato úprava byla lacinější než standardní řešení, je velmi nevzhledná a také okolní zástavbě dává charakter provizornosti, ale aspoň ponechává potoku přírodní dno.

Obr. 12 Ovšem ani tady nechybí spádový objekt, působící jako migrační překážka. V Bojovském potoce tak mnoho migračních překážek není a pokud již nepůsobí kontaminace toxickými kovy, mohl by potok být pro některé druhy živočichů, migrující od Vltavy, atraktivní. Ovšem tento objekt pojišťuje, že tomu tak nebude.

Autor textu: Just Tomáš

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt