Bušinec

Potok v okrese Kolín, vlévá se zleva do Šembery nad Českým Brodem. Průzkum 2014.

Ve většině trati je potok znehodnocený staršími technickými úpravami. V lesním údolí nad Mrzky se úprava s opevněním betonovými prvky rozpadá, koryto je místy nadměrně zahloubené, zbytky opevnění jsou rozmetány v korytě.

Obr. 1  Rozpadlá technická úprava Bušince nad Mrzky. Koryto je místy nadměrně zahloubené a dál se zahlubuje, betonové opevňovací prvky jsou rozmetány v korytě. Úsek vhodný k revitalizaci nebo alespoň méně náročné přírodě blízké stabilizaci.

V obcích, Merzkách a Tismicích, je koryto potoka upraveno. v dílčích úsecích tvrdě do zděného obdélníkového průřezu. Povodňové problémy mohou působit kapacitně problematické mostky.

Obr. 2 Bušinec v Mrzkách

Obr. 3 Bušinec v Tismicích

Na dolním okraji Tismic byl před zhruba deseti lety postaven poměrně velký rybník. Stavbu činí poněkud topornou mohutné, přírodě vzdálené obtokové koryto potoka. Vynutili si je majitelé navazujících pozemků v obavě, že by jim jinak rybník působil nežádoucí podmáčení zahrad. Půdorysná plocha rozkladitého koryta přestavuje část nivy potoka, jejíž funkční využití budí rozpaky. Provedení koryta nebylo přínosné z hlediska morfologického stavu potoka.

Obr. 4 Obtokové koryto Bušince kolem rybníka na dolním okraji Tismic.

Obr. 5 Bušinec pod Tismicemi byl v minulosti technicky upraven, nyní prodělává pozvolné ozdravování samovolnou renaturací. Jejími hlavními aspekty jsou zanášení koryta splaveninami a zarůstání bylinnou vegetací.

 

Kvalita vody v Bušinci – vizuálně – odpovídá potoku v osídlené, zemědělsky intenzivně využívané krajině.

Běžná ukázka menších potoků, jejichž silně narušený morfologický stav se podílí na celkově nepříznivých vodohospodářských poměrech v naší krajině (prudké povodňové odtoky, problémy s přísušky, rozvrat ekosystémů, vázaných na vodní prostředí.  

Autor textu: Just Tomáš

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt