Bylanka

Potok v okresu Kolín, nelehce přežívající v zemědělské krajině. Ústí zprava do upravené Šembery pod Českým Brodem. Průzkum na jaře 2013.  

Obr. 1 Odvodňovací příkop v poli – takto neblaze začíná nejen Bylanka, ale i mnoho dalších vodních toků v naší zemědělské krajině. Co dostává takový potok do vínku: Morfologickou degradaci koryta, narušený průtokový režim (prudké odtoky ze srážek, nedostatek vody za přísušků), zatížení erozními splaveninami, hnojivy a další zemědělskou chemií.

Obr. 2 Bylanka pod Dobrým Polem se jen postupně emancipuje z polní strouhy ve vodní tok.

Obr. 3 V polích se vyvíjí údolíčko, a to znamená jistý hájený prostor pro vývoj koryta potoka. Naštěstí v minulosti nebyla provedena tvrdá úprava Bylanky.

Obr. 4 Rozpad historického mostku. 

 

Obr. 5 Běžná situace ve Viticích – mostek o nejisté povodňové průtočné kapacitě, ve dně úprava, působíci jako překážka v migraci vodních živočichů. (Může zde mít migrační prostupnost nějaký význam?)

Obr. 6 Vodohospodářsky nedostatečně kontrolovaný sedlák pod Viticemi: Zaorávání až do koryta potoka, neobstojí ani obvodové křoviny. Může to nějak souviset s nastavením zemědělských dotací, pokud nejdou na množství vypěstovaných produktů, ale na obdělávanou plochu?

Obr. 7 Ve skrytu úzkého zalesněného údolíčka mezi poli, kam se vyplatí chodit snad jenom pytlákům, se může skromně vyvíjet koryto Bylanky.

Obr. 8 U Bylan, prastarého kulturního místa, se údolí Bylanky rozvírá a její koryto se ještě těší přírodě blízkého rázu.

Obr. 9 Pod Bylany se údolí ještě víc rozvírá, prostor zcela opanovává orba.

Obr. 10 Bylanka jako by se vracela ke své původní podobě strouhy v polích.

Autor textu: Just Tomáš

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt