Chumava

Odvodňuje severní svahy Brd a podbrdské svahy u Hostomic a Neumětel, ústí zprava do Litavky v Libomyšli. Většina délky Chumavy a jejích drobných přítoků v minulosti prodělala technické úpravy a nalézá se ve vodohospodářsky a ekologicky silně degradovaném stavu. Patří ke kategorii nejvíce poškozených vodních toků v rámci Středočeského kraje. Silně „meliorované“ povodí Chumavy je nepochybně jednou z oblastí, které v povodí Litavky přispívají ke vzniku častých a velkých povodní.

Chumava a její přítoky zasluhují rozsáhlejší revitalizační opatření.

Obr. 1 Pohled na Chumavu pod Neumětely charakterizuje většinu jejích úseků i její přítoky. Snímek byl pořízen v roce 2010 v souvislosti s tak zvanou „revitalizací“, provedenou tehdy Zemědělskou vodohospodářskou správou. Šlo o zastírací, nekvalitně provedenou výsadbu břehového porostu, s korytem se nedělalo nic, co by mělo příznivý vliv na jeho charakter „melioračního“ kanálu.

 

Obr. 2 Kolem roku 2010, na sklonku svého působení, provedla Zemědělská vodohospodářská správa úpravu koryta Chumavy v Hostomicích. Obdélníkový profil dřívější úpravy, který aspoň vodnímu toku poskytoval širší omočené dno, byl nahrazen úzkým zděným žlabem po stranách se suchou bermou, zpevněnou rovnaninou. Toto řešení prý bylo zvoleno kvůli tomu, aby se v korytě tolik neukládaly splaveniny. Lze zvažovat, zda toto řešení nějak usnadnilo průběh povodní zastavěným územím. Morfologicko-ekologický stav vodního toku zcela jistě nezlepšilo. Jedná se o úpravu velmi vzdálenou dnešnímu pojetí přírodě blízkých protipovodňových úprav v intravilánech.

Autor textu: Just Tomáš

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt