Cidlina

Řeka Cidlina počíná nad Jičínem, dále přibírá odtoky z čistíren odpadních vod z Nového Bydžova a Chlumce nad Cidlinou. Do Středních Čech vstupuje v ploché nivní krajině u východočeského Pamětníku. Celý tok Cidliny ve Středočeském kraji je degradován soustavnou technickou úpravou koryta v podstatě na úroveň velkého odvodňovacího kanálu. A to jak v horním úseku nad Žehuňským rybníkem u Žiželic, tak v dolním úseku od této velké nádrže po ústí do Labe pod Libicí nad Cidlinou. Vzhledem k převážně tvrdě geometrizující úpravě koryta zůstává ekologický stav, oživení řeky včetně přirozeného zarybnění, hluboko za tím, co by bylo u vodního toku této velikosti možné. Bohužel správa tohoto toku zatím nejeví známky příklonu k ekologicky orientovaným přístupům, které by alespoň výrazněji podporovaly samovolné renaturační procesy.

Velký Žehuňský rybník i s rozsáhlými rákosovými litorály, oživený řadou vzácných druhů živočichů, je chráněn jako národní přírodní památka. V současné době je v něm údajně provozován polointenzivní chov ryb, který by měl být šetrnější k přírodním hodnotám nádrže a měl by z ní činit méně významný zdroj znečištění vody, než by tomu bylo v případě chovu intenzivního.

Začátkem cesty k lepší budoucnosti Cidliny snad jsou revitalizace starých postranních ramen, v poslední době prováděné v Sánech (obec Sány) a v Dobšicích (občanské sdružení Dobšané) s podporou operačního programu Životní prostředí, směru 6.4. Bohužel se zatím tyto akce odehrávají mimo dnešní aktivní (a technicky upravené) koryto Cidliny a pro jejich investory není snadné vyjednat dostatečné napájecí průtoky z řeky. Doufejme, že další podobné akce získají aktivnější podporu zejména ze strany správce vodního toku, Povodí Labe, s.p., a jejich součástí budou i revitalizace úseků samotné Cidliny.

Obr. 1 U Pamětníka vstupuje Cidlina na středočeské území jako technicky upravená řeka v plochém terénu  nivy. Zejména v proudnějších úsecích se v korytě pokoušejí působit síly samovolné renaturace, zatím ale s úhrnně skromnými výsledky.

Obr. 2 Cidlina u Žižic. Technická úprava jí dává uniformu stejnou prakticky až po ústí do Labe. Výrazně zjednodušená trasa, tvarově a hydraulicky velmi málo členitá kyneta doprovázená suchými bermami, které jsou z hlediska ekologických funkcí koryta prakticky jalové. Vodní tok v nevyhovujícím morfologicko-ekologickém stavu. Degradující technická úprava působí mimo jiné i slabé využití potenciálu přirozeného zarybnění. (Redukovaný prostor řeky, málo vody v kynetě na běžný metr údolí, málo členitostí a úkrytů èmálo ryb.)

Obr. 3 Mechanicko- biologická čistírna odpadních vod, kterou obec Žižice postavila po roce 2005 z podporou tehdejšího Programu revitalizace říčních systémů Ministerstva životního prostředí.

Obr. 4 Jez u Zbraně. Cidlina vstupuje do zátopy Žehuňského rybníka.

Obr. 5 Rákosiny v zátopě Žehuňského rybníka patří k nejcennějším částem toto národní přírodní památky.

Obr. 6 Jez na Cidlině u Sán, kterým se vzdouvá voda k napájení Sánské strouhy. Strouha, historické vodní dílo, dodnes funkční, přiváděla vodu k řadě mlýnů a napájelo rybníky dnes již zaniklé poděbradské soustavy. Patřil k nim rybník Blato u Pátku, s plochou 900 hektarů jeden z největších rybníků v Čechách.

Obr. 7 Revitalizační obnova starého ramene Cidliny u Sán. V roce 2013 prováděla obec Sány s podporou operačního programu Životní prostředí. Rameno je napájeno ze Sánské strouhy a ústí do Cidliny.

Obr. 8 V podstatě jednotný ráz Cidliny od Sán. Řeka je znehodnocena technickou úpravou koryta, správa toků stále přičinlivě likviduje dřeviny, které vyrostou na březích kynety nebo v bermách. (Nejedná se o topolové kultivary – viz dále.)  Přitom se nabízí dobrý prostor pro revitalizaci – přinejmenším pro rozvolnění kynety na úkor doprovoných berem.

Obr. 9 Upravená Cidlina v mimovegetační době. Dílčí úsek s výsadbami kultivarních topolů. Součástí revitalizace by měla být podpora přirozené obnovy porostů, včetně postupného vytlačování topolových kříženců.

Autor textu: Just Tomáš

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt