Doubrava

Řeka Doubrava přichází z východních Čech od Železných hor, do Středočeského kraje vstupuje nad Žleby, ústí zleva do Labe u Záboří nad Labem. Prakticky celý tok na území kraje, v ploché, zemědělsky intenzivně využívané krajině, je silně degradován různými technickými úpravami. Nalézá se ve zřetelně nevyhovujícím  morfologicko-ekologickém stavu.

 

Obr. 1 Doubrava před vstupem do Středočeského kraje, nad Ronovem nad Doubravou. Takovou přírodní řeku, snad méně obrostlou stromy, tu kdysi maloval Antonín Chittussi.

Obr. 2 Doubrava ve Vrdech prodělala v nedávné době technickou protipovodňovou úpravu. Otázka morfologického stavu vodního toku v obci nebyla řešena.

Obr. 3 U jezu u Vrd byl v souvislosti s protipovodňovou stavbou vybudován „rybí přechod“. Bohužel jeho provedení je vzdálené obvyklé praxi výstavby rybích přechodů – bypass s jednoduchou schodovitou stupnicí, s běžně velmi malým průtokem. Malý průtok nepřivede ryby do přechodu a malým množstvím vody přelévané stupínky nejsou vhodné pro průchod většiny druhů a velikostí ryb. Celkově jde spíše o atrapu rybího přechodu.

Obr. 4 Doubrava pod Vrdy…a podobně vypadá i většina navazujících úseků. Koryto je dispozičně zjednodušeno staršími úpravami, poměrně dost hluboké, místy se sklonem k dalšímu samovolnému zahlubování. Řeka se jmenuje Doubrava, velebné porosty dubů však podél ní nehledejme…..spíše můžeme být rádi, když povodně a poměrně razantní dřevorubecké zásahy správy toků vůbec v březích nějaké dřeviny nechaly.

 

Obr. 5 Čertovka – poměrně významný přítok Doubravy – je v celé délce důsledně proměněna do podoby zemědělského odvodňovacího kanálu. Zdevastovaný vodní tok. Pokud nebude provedena podstatnější revitalizace, samovolné renaturační procesy budou tento potok napravovat jen velmi zvolna…..jejich průběh bude rušen přioráváním……

Obr. 6 Dolní úsek Doubravy od Habrkovic po ústí do Labe byl důsledně technicky upraven, resp.kanalizován ve 30. letech 20. století. Někdejší členitější meandrační pás byl zlikvidován, ušetřená plocha proměněna v zemědělskou půdu, bylo vytvořeno koryto geometrizovaných tvarů. Tvarová a hydraulická členitost vodního toku je minimalizována, v patách svahů opevnění dlažbami. Biologická i rybářská hodnota řeky je výrazně redukována. 

Obr. 7 Namísto podpory samovolné renaturace provedl správce vodního toku, Povodí Labe, s.p., zhruba v roce 2004, v rámci tzv. nápravy povodňových škod, rekonstrukci úpravy. U Záboří byly zlikvidovány dřeviny, rostoucí v korytě, odstraněny veškeré usazeniny, opraveny dlažby. Upravené koryto může podstatně zrychlovat postup povodňových vln, omezujíc tlumivé rozlivy do nezastavěných částí nivy.

Obr. 8 Stará Doubrava – zbytek staré Doubravy u Záboří nad Labem, z doby před výstavbou nového koryta. Stará Doubrava postupně zaniká, odříznuta od aktivního průtokového režimu řeky.

Autor textu: Just Tomáš

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt