Jevanský potok

Potok se sbírá v plochém terénu lad Louňovicemi u Mukařova, u Vyžlovky a Jevan prochází soustavou rybníků. Ke Stříbrné Skalici s svému vyústění do pravého břehu Sázavy spěje pozoruhodným údolím, které bylo v minulosti vyplněno početnou kaskádou rybníků. Do dnešní doby řada těchto rybníků zanikla, koryto potoka regeneruje, vyvíjejí se mokřadní porosty a vlhké olšiny. 

Obr. 1 Návesní potůček v Jevanech, přítok Jevanského potoka, je upraven žalostným způsobem. Nevypadala by náves lépe, kdyb po ní místo kanálu tekl potok?

Obr. 2 Slavný prvorepublikový hotel u rybníka na kraji Jevan.

Obr. 3 Po okraji národní přírodní rezervace Voděradské bučiny teče Jevanský potok v sevřeném kaňonu balvanitým korytem.

Obr. 4 Pod Voděradskými bučinami vstupuje potok do rozkladitějšího údolí, které bylo v minulosti vyplněno řadou rybníků, do dnešní doby z většiny zaniklých. Dno údolí a dna bývalých rybníků vyplňují málo odolné načervenalé zeminy, do nichž se koryto  v některých úsecích hlouběji zařezává.

Obr. 5 V tomto úseku, který nenese stopy nějakých starších technických úprav, je sice koryto místy poměrně hluboké, vyniká však velkou tvarovou členitostí. Jeho morfologický stav lze pokládat za příznivý.

Obr. 6 Podél jediného většího rybníka, který se dochoval v úseku od Voděradských bučin po Hradec, je potok narovnán do upravené trasy s opevněním kynety kamenem. Degradovaný úsek není naštěstí dlouhý.

Obr. 7 V některých částech údolí se vedle současného, většinou poměrně hlubokého koryta, ovlivněného historickými úpravami, dochovaly v úrovni nivy mělké zbytky dřívějšího potočního koryta, kolem nichž se v dnešní době rozvíjejí zajímavé mokřadní formace.

Obr. 8 Úsek ve dně jednoho ze zaniklých rybníků. Koryto se hluboce zařezává do rybničních sedimentů. Zde bylo možné uvažovat o dílčích vodohospodářských opatřeních ku podpoře změlčení. Což aplikace hrubé dřevní hmoty, neodvětvených stromových korun, v kombinaci se zátěžovým kamenivem?

Obr. 9 Hráz jednoho z řady zaniklých rybníků v údolí Jevanského potoka. Obnovování rybníků by nejspíš nebylo přírodě regenerujícího údolí ku prospěchu. Takový záměr by také nebyl snadno uskutečnitelný, zátopami někdejších rybníků dnes prochází silnice.

Obr. 10 Pohled ze staré hráze nad Propastí na hluboce meandrující koryto potoka.

Obr. 11 Další tradiční místo předválečných výletů – hotel, resp.restaurace Propast.

Obr. 12 Z restaurace Propast je výhled na stejnojmenný velký rybník, který je vůči Jevanskému potoku boční. Kolem roku 2010 jej majitel odbahnil a rekonstruoval s podporou operačního programu Životní prostředí, směru 6.4.

Obr. 13 Asi dva kilometry pod Propastí leží na Jevanském potoce další rybník, průtočný, Hruškov. V posledních desetiletích byl již dvakrát odbahňován. Při odbahňování v osmdesátých (?) letech bylo uplatněno zajímavé opatření proti rychlému zanášení nádrže splaveninami – nad rybníkem  byla postavena průcezná hráz, vytvářející předřazený sedimentační prostor. Prostor se poměrně rychle zaplnil, takže rybník byl v roce 2005 znovu odbahňován (akce obce Stříbrná Skalice, podpořená v rámci Programu revitalizace říčních systémů MŽP), průcezná hráz musela být z technických důvodů přestavěna na běžnou hráz pevnou. Koncept sedimentačního prostoru s průceznou hrází se sice příliš neosvědčil, ale nad Hruškovem takto vznikl rozlehlý, přírodně hodnotný mokřad.

Obr. 14 Přes Stříbrnou Skalici, staré hornické městečko, prochází Jevanský potok v různorodých historických úpravách, které však nejsou z hlediska morfologicko-ekologického stavu vysloveně tragické. Trasa potoka je zjednodušená, koryto si však přinejmenším zachovává přírodě blízké dno a převážně i břehy.

Obr. 15 Pokud se již věnujeme populárním výletním místům na Jevanském potoce, nelze opomenout dnes již také slavnou prodejnu potravin pod Stříbrnou Skalicí, Na Marjánce. V popředí autobusová čekárna pro štamgasty. (Autobus ovšem zastavuje jinde, na silnici u mostu…..) Kdo dá přednost vyšší cenové skupině, popojde ke známé restauraci.

Obr. 16 Ústí Jevanského potoka do Sázavy. Za zmínku stojí, že v blízkosti ústí se nenalézá žádná překážka, která by potok migračně oddělovala od řeky…na rozdíl od řady jiných potoků, ústících do Sázavy. (Překážkou bývá například nevhodně provedený průchod pod tělesem Posázavského pacifiku.) Rybí populace ze Sázavy tedy mohou Jevanský potok využívat….alespoň na třech kilometrech, do Stříbrné Skalice. Nad ústím potoka známá výletní a vodácká restaurace Na Marjánce.

Autor textu: Just Tomáš

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt