Klenice

Potok Klenice počíná u Sobotky a odvodňujíc plochou zemědělskou krajinu jižně od Českého ráje, teče do Mladé Boleslavi, kde zleva ústí do Jizery. V celé trase ve Středočeském kraji, tedy od Dolního Bousova, je Klenice těžce degradovaná technickou úpravou, stejně tak většina délky jejích přítoků, z nichž část již není v důsledku úprav ani vnímána jako vodní tok, ale jako tzv. svodnice. Zbytečně poškozená úpravou je Klenice i v Mladé Boleslavi, kde je v jejím údolí rozložen významný městský park Štěpánka – a kde je dobrá příležitost k revitalizačním opatřením. Pokud se má v budoucnu stav Klenice výrazněji zlepšit, bude třeba významné její úseky revitalizovat, v některých obcích provést přírodě blízké intravilánové úpravy.

Obr. 1 Klenice pod Dolním Bousovem. Narovnaná strouha v polích, lemovaná ruderální vegetací. Potoční pás maximálně redukován. Ekosystémy potočního pásu rozvráceny. Špatný morfologicko-ekologický stav.

Obr. 2 Klenice v jedné z obcí mezi Dolním Bousovem a mladou Boleslaví.

Obr. 3 Další úsek Klenice, zralý pro intravilánovou přírodě blízkou protipovodňovou úpravu.

Obr. 4 Pokračujeme k Mladé Boleslavi – žádná dobrá zpráva pro Klenici.

Obr. 5 Ještě jeden úsek Klenice, zralý pro intravilánovou přírodě blízkou protipovodňovou úpravu.

Obr. 6 Zřejmě nepříliš využívaná niva s upraveným korytem Klenice nad parkem Štěpánka v Mladé Boleslavi. Dobrý prostor pro revitalizaci Klenice – nejlépe v rámci širšího projektu rozšíření parku.

Obr. 7 Jistě by i park Štěpánka v Mladé Boleslavi získal, pokud by dosavadní koryto Klenice, degradované i technicky nekvalitní úpravou, bylo revitalizováno do přírodě blízkých tvarů.

Autor textu: Just Tomáš

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt