Křešický potok

Významný potok v Benešovském obkresu, levostranný přítok Sázavy pod Českým Šternberkem. Potok je ve většině délky neupravený, přírodě blízký nebo přírodní. Hlavně v dolní části, v hluboce zaříznutém údolí, je koryto v morfologicky velmi dobrém stavu. Stanoviště chráněných druhů vodních živočichů.  Průzkumy 2013 – 2014.

Obr. 1 Přítok od Choratic. Starší stržová eroze, vyvolaná nevhodnými zásahy do koryta a zřejmě destrukcí rybníka, se samovolně stabilizuje. Ani stržový vývoj nemusí znamenat žádnou katastrofu, může vhodně nasycovat vodní tok splaveninami.

Obr. 2 Mrtvá a živá dřevní hmota.

Obr. 3 Přítok od Choratic se živě vyvíjí a je velmi členitý.

Obr. 4 V nivě Křešického potoka vytvořila zhruba před deseti lety obec Drahňovice, s podporou Programu péče o krajinu Ministrstva životního prostředí, soustavu biotopních tůní.

Obr. 5 Tůně se do nivy potoka velmi dobře zapojily.

Obr. 6 Jarní žabí orgie v tůních u Drahňovic.

Obr. 7 Potamologická výprava při průzkumu Křešického potoka, jaro 2013.

Obr. 8 Zbytečné napřímení a stabilizace úseku koryta u stanového tábora, pozměněného povodněmi.

Obr. 9 Některé chaty v údolí pamatují lepší časy posázavského trampingu.

Obr. 10 Křešický potok po povodni v červnu 2013. Koryto nijak neutrpělo, jen prodělalo přirozené povodňové změny, podporující tvarovou členitost.

Obr. 11 Povodeň přináší do koryta potoka nové tvary, vytváří nová stanoviště, nové příležitosti pro oživení.

Obr. 12 Povodňové spláví (to co plave na hladině) a splaveniny (co voda unáší podél dna) obohacují struktury koryta. Nalézáme se mimo zastavěná území, není žádných důvodů do těchto povodňových struktur nějak rušivě zasahovat.

Obr. 13 Stabilizace koryta u stanového tábora, provedená o rok dříve, je již zase pryč, tak trochu zůstalo jenom nevhodné napřímení koryta. 

Autor textu: Just Tomáš

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt