Mrlina

Říčka teče z Jičínska, do Středočeského kraje vstupuje nad Rožďalovicemi. Ústí zprava do Labe v Nymburce. Středočeská Mrlina je v celé délce technicky upravená, má přímé, kapacitní, v řadě dílčích úseků tvrdě opevněníé koryto. Z morfologického a ekologického hlediska je degradována v podstatě na úroveň odvodňovacího kanálu. V podobném stavu je i většina jejích přítoků

Přitom je takto výrazná degradace říčky Mrliny zbytečná. Zejména v dolních úsecích teče ve složeném profilu. Přímá kyneta je v geometricky pravidelném tvaru doprovázena suchými bermami, z hlediska ekologických funkcí vodního toku prakticky jalovými. Aniž by bylo nutné měnit vnější dispozice koryta a aniž by se nějak nepříznivě změnily vodohospodářské vlastnosti koryta, bylo by možné dosáhnout cenných revitalizačních efektů rozvolněním kynety na úkor těchto berem.

Obr. 1 Mrlina vstupuje do Středočeského kraje v oblasti Rožďalovických rybníků, která je mimo jiné evropskou ptačí oblastí soustavy Natura 2000. Většina rybníků je ovšem intenzivněji rybářsky využívána, nelze tedy očekávat, že by říčku zásobovaly výrazně čistou vodou.

Obr. 2 Typická tvářnost Mrliny a jejích přítoků v okolí Rožďalovic. Vodní toky byl v minulosti upravovány do podoby odvodňovacích kanálů.

Obr. 3 Vlhká, zatravněná niva u Rožďalovic – dočká se jednou revitalizace koryta Mrliny?

Obr. 4 Mrlina vstupuje do charakteristického složeného  tvaru příčného průřezu – lineární kyneta je doprovázena suchými postranními plošinami, bermami. Tyto bermy pouze vyplňují prostor koryta, z ekologického hlediska představují dosti neužitečné povrchy.

Obr. 5 Jistě že by v řadě dílčích úseků bylo vhodné Mrlinu rehabilitovat podstatnějším způsobem a umožnit povodňové rozlivy do nezastavěných částí nivy. Bez větších obtíží, zejména nároků na cizí pozemky, se však nabízí umírněnější, přesto účinná forma revitalizace – rozvolnění kynety na úkor jalových berem. Bylo by možné tak získat členité, přírodě blízké koryto alespoň v oblasti běžných průtoků. Bylo by možné významně zvětšit množství vody, zadržované za běžných průtokových poměrů na délkovou   jednotku koryta. Tento parametr je významný jak z hlediska ekologického, tak například rybářského – bylo by možné významně pozvednout rybářský potenciál Mrliny.  

Autor textu: Just Tomáš

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt