Sázava v úseku Krhanice – Týnec nad Sázavou

Řeka je rozbita hustým sledem pevných jezů. Některé z nich podléhají samovolné renaturace. Koryto je kamenité, za malých průtoků pro vodáctví nepříhodné. Průzkum červen 2014.

Obr. 1  Sázava z mostu v Krhanicích. Soustředění koryta zřejmě pochází ještě z dob voroplavby, dnes slouží vodákům – pokud vody není tak málo, že ani ti se na řeku neodváží. Toto koryto lze hodnotit z morfologického hlediska jako historicky upravené, z funkčního hlediska jako přírodě blízké.

Obr. 2 Přísušek v korytě Sázavy nad Krhanicemi.

Obr. 3  Pevný jez Kaňov.

Obr. 4 Pro bývalou restauraci v kaňovském mlýně ty lepší časy již byly.

Obr. 5 Mlýn Brejlov je zrekonstruovaný a slouží jako penzion. Rozpadem jezu došlo zde k samovolné obnově migrační prostupnosti Sázavy pro vodní živočichy. Z ekologického hlediska by jistě bylo dobré, kdyby tento stav vytrval. V případě obnovy jezu (a elektrárny) by bylo nutné budovat nákladný a funkčně ne zcela spolehlivý rybí přechod. 

Obr. 6 Sázava v Podělusích ukazuje za sucha víc kamenů než obvykle.

Obr. 7 Jez v Podělusích byl stavěn solidně. když se bude dál rozpadat, migrační prostupnosti Sázavy pro vodní živočichy to může jenom prospívat.

Obr. 8 Janovický potok v Týnci nad Sázavou nad ústím do Sázavy.

Autor textu: Just Tomáš

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt