Šembera

Potok či říčka v okrese Kolín, ústí zleva do Výrovky u Zvěřínku, nedaleko nad ústím do Labe. Průzkum jaro 2014.

V lesích u Kostelce nad Černými lesy se Šembera sbírá jako pěkný přírodní potok, pod zříceninou Šemberem protéká dramatický skalním kaňonem. Přírodní údolí končí nad Českým Brodem, kvalitě vody v Šembeře příliš nepřidá průchod chovnými rybníky …..a dále již teče jenom v technických úpravách, silně omezujících ekologické funkce říčky prakticky na úroveň odvodňovacího kanálu.

Obr. 1 Přírodě blízká Šembera pod Kozojedy – stará trampská oblast.

Obr. 2 Přiměřená údržba koryta Šembery. V místě kolize s cestou byla uložena přírodě blízká stabilizace velkými kameny.

Obr. 3 Kaňon pod zříceninou Šemberem.

Obr. 4 Vymílací činnost v nánosech bývalého rybníka – příležitost pro ptáky hnízdící v nátržových stěnách.

Obr. 5 Podél Šembery se najdou i velmi pěkné, vzrostlé jilmy.

Obr. 6 Naučné tabule – potěšující stopy působení místního ochranářského sdružení.

Obr. 7 Šembera postupuje rozkladitějším, mírně sklonitým údolím k Českému Brodu. Dílčí úseky byly v minulosti různě upravovány, přírodní stav se ale do značné míry obnovil. Někdejší nivní louky zarůstají dřeviny.

Obr. 8 Stará hráz s bezpečnostním přelivem, zbytky starého rybníka.

Obr. 9 Rybníky nad Českým Brodem jsou díky rozsáhlým litorálům atraktivní pro vodní ptactvo.

Obr.10 Technická úprava činí ze Šembery v Českém Brodě ekologicky degradovaný a pobytově a rekreačně nepřitažlivý kanál. Intravilánovou revitalizací koryta a okolí by město využilo značný potenciál zhodnocení svého prostoru.

Obr. 11 Čeký Brod: Jeden z tisíců kapacitně problematických mostů, které mohou ve Středočeském kraji působit problémy za povodní.

Obr. 12 Od Českého Brodu dál již je Šembera jenom technicky upravená. Ztráta tvarové a hydraulické členitosti koryta je hlavním aspektem špatného morfologicko-ekologického stavu vodního toku.

Obr. 13 Úpravou degradované koryto Šembery v Poříčanech. Prostor pro přírodě blízké rozvolnění koryta by po stranách kynety, zdá se, byl. Výzva pro správce toku, Povodí Labe, stántí podnik ?

Obr. 14 Až po soutok s Výrovkou již Šembera vypadá takto. Vodní tok silně degradovaný nevhodnou technickou úpravou. Přitom v hlavním povodňovém korytě, po stranách kynety (vnitřního koryta, kterým procházejí běžné průtoky), je na každé straně několik metrů šířky suché bermy. V tomto prostoru by bylo možné provést přírodě blízké rozvolnění kynety.

Obr. 15 Občas, za povodní, se voda o něco takového sama snaží – zde místní rozvolnění kynety břehovou nátrží. Lze se obávat, že správa vodního toku tyto projevy samovolného zlepšování morfologického stavu spíše potlačuje, než aby je vhodně podporovala a usměrňovala.

Autor textu: Just Tomáš

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt