Voznický potok

V lesích Brd nad Voznicí se sbírá potok, který posléze ústí zleva do kocáby na dolním okraji Nového Knína. Okres Příbram, poslední průzkumy jaro 2014. Většina délky potoka pod Voznicí je ve velmi dobrém stavu, s nejlepšími příklady přirozeného morfologického vývoje koryta. Dílčí úseky, v minulosti poškozené, prodělávají nadějnou samovolnou renaturaci.

 

Obr. 1 Živá meandrace lesního Voznického potoka pod Voznicí.

 

 Obr. 2 Nejlepší je asi říct, že stromy břehových porostů jsou účastníky morfologického vývoje koryta potoka. Vlhký pás obnažené zeminy v břehu koryta je atraktivním místem pro nalétavající nebo naplavovaná semena stromů….pokud je v potočním pásu dost světla. Stromy, rostoucí v hladinových čarách, pak rámcově stabilizují trasu koryta, v detailu podporují jemný vývoj koryta vymíláním. Vymílací vývoj lze často charakterizovat jako proměnlivé „ovíjení“ stromů korytem.

 

 Obr. 3 Potok snadno přechází od meandrace k náznakům divočení koryta.

 

 Obr.4 V tomto úseku byl potok kdysi v minulosti pozměněn jakýmisi selskými úpravami. Spíše než jednorázovou úpravou byl dlouhotrvajícím snažením obhospodařovatelů nivy natlačen k jedné její straně…..zatímco přirozeným poměrům by jednoznačně odpovídalo vlnění koryta v celé šířce nivy. Takový stav se na našich potocích vyskytuje poměrně často. Nyní tlak uživatelů nivy ustoupil a koryto se postupně vrací k přirozeným poměrům.

 

 Obr. 5 Svérázná úprava břehu z vlnitých plechů zostuzuje spíš majitele chat pod Malou Hrašticí, než potok, který za ni nemůže. Postižený úsek naštěstí není dlouhý, nicméně vodoprávně jde o nepovolenou úpravu vodního toku,  která by měla být odstraněna.

 

 Obr. 6 V neosídlené části údolí nad Novým Knínem si potok opět užívá přirozeného vývoje.

 

 Obr. 7 Romantická barokní budova mlýna v Novém Kníně, mlýnský rybník. Asi je škoda, že tu historické mlýnské vzdutí působí jako migrační překážka pro vodní živočichy, Voznický potok by mohl jinak působit třeba jako prostor pro rozmnožování ryb z Kocáby. Nebo je naopak dobře, že se do Voznického potoka nemohou dostat invazní druhy raků, přenášející račí mor?  

Autor textu: Just Tomáš

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt