Neziskové organizace

Nevládní neziskové organizace působící v oblasti ochrany životního prostředí v ČR

Agentura Koniklec http://agentura.koniklec.cz

Arnika www.arnika.org

Calla - ruka podaná přírodě www.calla.ecn.cz

České Švýcarsko o.p.s. www.ceskesvycarsko.cz

Český nadační fond pro vydru www.vydry.org

Český svaz ochránců přírody www.csop.cz

Děti Zeměwww.detizeme.cz

Europarc ČR www.europarc.cz

Naučné stezky www.stezka.cz

Přátelé přírody www.prateleprirody.cz

Sdružení Krajina www.sdruzenikrajina.cz

Společnost pro ochranu motýlů www.lepidoptera.cz 

Další neziskové organizace najdete na www.neziskovky.cz

 

Mezinárodní organizace působící v oblasti životního prostředí

BirdLife International http://www.birdlife.net

Council of Europe http://www.coe.int

Europarc Federation http://www.europarc.org/

European Environment Agency (EEA)http://www.eea.eu.int

European Topic Centre on Nature Protection and Biodiversity (ETC/NPB) http://biodiversity.eionet.eu.int/

EUROSITEhttp://www.eurosite-nature.org/

Fauna and Flora International http://www.fauna-flora.org/

Friends of the Earth International http://www.foei.org

NATURA 2000 http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) http://www.unesco.org

United Nations Environmental Program (UNEP) http://www.unep.org

United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) http://www.fao.org/

Wetlands International http://www.wetlands.org/

World Conservation Union (IUCN) http://www.iucn.org

World Wide Fund for Nature (WWF) http://www.panda.org

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt