Státní instituce působící v oblasti ochrany životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz

Místní Agenda 21 a Udržitelný rozvoj, Agenda 21 www.ma21.cz

CENIA - Česká informační agentura životního prostředí www.cenia.cz

Česká geologická služba www.geology.cz

Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz

Český hydrometeorologický ústav http://portal.chmi.cz

Národní síť zdravých měst ČR - NSZM ČR www.nszm.cz

Správa jeskyní České republiky www.caves.cz

Správa národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz

Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz

Správa národního parku Podyjí www.nppodyji.cz

Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz/

Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt