Vědecké instituce

Akademie věd České republiky (AVČR)

www.cas.cz

 Asociace výzkumných organizací (AVO)

www.avo.cz

 Botanický ústav AVČR (Průhonice)

www.ibot.cas.cz

 Botanický ústav, úsek ekologie rostlin, Třeboň

www.butbn.cas.cz

 Ústav systémové ekologie a biologie AVČR

www.usbe.cas.cz

 Ústav biologie obratlovců AVČR

www.ivb.cz

 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

www.vugtk.cz/

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

www.vuv.cz

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt