Regionální pracoviště Střední Čechy >> Regionální pracoviště Střední Čechy

Regionální pracoviště Střední Čechy

Regionální pracoviště Střední Čechy

ředitel regionálního pracoviště: RNDr. Jaroslav Obermajer

Podbabská 2582/30 (areál Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM)

160 00 Praha 6 Podbaba

IČO: 62933591

ID DS: ffydyjp

 

RP má 4 detašovaná oddělení:

Oddělení Správa CHKO Blaník má sídlo: Vlašimská 8, Louňovice pod Blaníkem 257 06

Oddělení Správa CHKO Brdy: Jince č.p. 461, 262 23 Jince

Oddělení Správa CHKO Český kras má sídlo: č.p. 85, 267 18 Karlštejn

Oddělení Správa CHKO Křivoklátsko má sídlo:  č.p. 5, 270 24 - Zbečno

+420 951 424 528

Email: stredni.cechy@nature.cz

Regionální pracoviště Střední Čechy je jedním z patnácti regionálních pracovišť AOPK ČR. Dnem 1. 1. 2015 byla zřízená Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen Agentura) dle ustn. § 75 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zák. č. 250/2014 Sb. jako správní úřad, který je podřízený Ministerstvu životního prostředí a který vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu stanoveném zákonem. Činnost Agentury je přesně specifikována v §78 zákona o ochraně přírody a krajiny.  Správy chráněných krajinných oblastí, které byly samostatnými orgány ochrany přírody do 31.12.2014 vykonávají tuto činnost nadále, v nezměněném rozsahu, ale jako součást regionálních pracovišť Agentury. AOPK ČR je organizační složka státu, zřízená Ministerstvem životního prostředí.

Agentura je rovněž odvolacím orgánem pro rozhodnutí orgánů obcí podle zákona o ochraně přírody a krajiny týkající se území chráněných krajinných oblastí. Tuto agendu také vykonává prostřednictvím svých regionálních pracovišť.

Správy CHKO zůstávají organizačními útvary Agentury. Správa CHKO Blaník, Správa CHKO Brdy, Správa CHKO Český kras a Správa CHKO Křivoklátsko jsou součástí Regionálního pracoviště Střední Čechy. Toto regionální pracoviště vykonává činnost Agentury pro území, které je vymezeno plochou Středočeského kraje bez obvodů územních obvodů obcí s rozšířenou působností Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Lysá nad Labem, Nymburk a Poděbrady bez  území národních přírodních rezervací Libický luh a  Kněžičky vč. jejich vymezených ochranných pásem a dále území Hlavního města Prahy a část Plzeňského kraje vymezená územím CHKO Křivoklátsko.

Na území Středočeského kraje působnost Agentury pro obvody obcí s rozšířenou působností Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Lysá nad Labem, Nymburk a Poděbrady a  území národních přírodních rezervací Libický luh a  Kněžičky vč. jejich vymezených ochranných pásem vykonává Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj se sídlem Česká 149/ 2, Mělník 276 01.

Regionální pracoviště Střední Čechy má pro celé pracoviště (včetně Správ CHKO Blaník, Brdy, Český kras a Křivoklátsko)  od 1.1.2015 pro datovou schránku platné toto ID: ffydyjp.

Regionální pracoviště Střední Čechy na krajské úrovni se zabývá problematikou ochrany přírody a krajiny na území hl. města Prahy a Středočeského kraje  Středisko koordinuje a podílí se na sledování stavu biotopů a druhů, podílí se na administraci ekonomických nástrojů, včetně dotačních programů ES a zajišťování realizace praktické péče o přírodu a krajinu a pozemkovou agendu v působnosti organizace mimo území, kde výkon státní správy zajišťují správy CHKO či MŽP, zajišťuje odbornou podporu výkonu státní správy v ochraně přírody a krajiny ve své územní působnosti pro místně příslušné orgány veřejné správy.

Zabezpečuje odbornou ale i praktickou péči o přírodu a krajinu, dále odbornou vědeckovýzkumnou, organizační a dokumentační činnost. Plní úlohu poradního orgánu pro státní správu a Ministerstvo životního prostředí.  Zabezpečuje informační systém ochrany přírody a poskytuje informace široké veřejnosti v oblasti péče o přírodu a krajinu. Na adrese www.dotace.nature.cz naleznete přehledného průvodce dotačními programy v péči o přírodu a krajinu.

Regionální pracoviště Střední Čechy

Nejnovější galerie Všechny galerie

Kalendář akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Naučné stezky Všechny stezky

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt