Regionální pracoviště Střední Čechy >> Záměr na vyhlášení CHKO Brdy

Záměr na vyhlášení CHKO Brdy

CHKO Brdy mělo být dle usnesení vlády č. 10/2012 vyhlášeno tak, aby byla zajištěna návaznost na zrušení VÚ Brdy.  Z důvodu ucelené ochrany brdské přírody a krajiny byla CHKO Brdy navržena i mimo hranice stávajícího VÚ Brdy. Bližší informace o tom, co přinese vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Brdy, naleznete zde.

MŽP zahájilo na jaře roku 2012 neformální předjednání záměru vyhlášení CHKO Brdy s místními samosprávami, s kraji a obcemi. Dále se uskutečnilo několik jednání k záměru vyhlášení CHKO Brdy se starosty dotčených obcí a několik setkání s místními občany. Podněty z těchto setkání byly zohledněny v návrhu CHKO. 

V květnu 2013 zahájilo MŽP proces projednání záměru na vyhlášení CHKO, jehož postup a náležitosti jsou dány v § 40, odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. K návrhu na vyhlášení CHKO Brdy a návrhu na vymezení zón ochrany přírody a k návrhu plánu péče o tuto CHKO mohli návrhem dotčení vlastníci nemovitostí, obce a kraje uplatnit v zákonem stanovené lhůtě námitky a připomínky. MŽP následně došlé námitky k návrhu na vyhlášení CHKO a k návrhu na vymezení zón ochrany ve správních řízeních vypořádalo a návrh upravilo v souladu s výroky vydaných rozhodnutí o námitkách.

Aktuální orientační mapu hranice a vymezení zón ochrany CHKO Brdy po vypořádání obdržených námitek naleznete zde nebo ve webové mapové aplikaci.

 

Autor textu:  Mgr. Bravený

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt