Regionální pracoviště Střední Čechy >> Akce >> Festival ptactva v Tachlovicích

Festival ptactva v Tachlovicích

Festival ptactva v Tachlovicích

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Střední Čechy - odd. Správa CHKO Český kras a Česká společnost ornitologická vás srdečně zvou na přírodovědnou exkurzi.

Sraz účastníků je v neděli 26. září 2021 v 8:30, respektive po příjezdu autobusu, na Jakubském náměstí v Tachlovicích před obecním úřadem.

Autobus 310 vyjíždí ze Zličína v 8:17, jede přes Chrášťany, Jinočany a Dobříč do Tachlovic, kde má podle jízdního řádu být v 8:33. Jízdní řád zde.

Při sobotní, jen pár kilometrů dlouhé, vycházce budete moci nejen pozorovat ptáky v přírodě, ale také se zúčastnit ukázky jejich odchytu a kroužkování. O jednotlivých kroužkovaných druzích (ale nejen o nich) můžete vyslechnout zajímavé informace a ptát se na vše co vás z ornitologie (i zoologie, ochrany přírody, apod.) zajímá.

S sebou si vezměte nejen obvyklé vybavení (velkou svačinu, terénní oblečení a dobré boty), ale také dalekohled, který uplatníte například při pozorování ptáků kolem Berounky.

Kroužkování bude provádět ornitolog AOPK ČR, Správy CHKO Český kras Jaroslav Veselý, který bude ptáky také popisovat, vyprávět o jejich způsobu života a zodpovídat vaše dotazy.

Exkurze je neplacená, není třeba se přihlašovat, jen přijít.

Exkurze proběhne dle platných hygienických opatření, sledujte, prosím, aktuální informace.

Případné podrobnější dotazy na tel.: 728 878 352 nebo na adrese jaroslav.vesely@nature.cz

Účastníci exkurze, kteří chodí často do přírody, pozorují různé druhy rostlin či živočichů a mají zájem „mapovat přírodu“ se zde mohou dozvědět o projektu BioLog a také praktické zkušenosti s používáním stejnojmenné aplikace, která byla vytvořena pro zájemce o přírodu a slouží jako digitální zápisník pozorování fauny a flóry na území ČR.

Každý účastník podniká exkurzi na vlastní nebezpečí. Rodiče odpovídají za své nezletilé děti.

O Festivalu ptactva ze stránek České společnosti ornitologické (www.birdlife.cz)

Festival ptactva je kampaní BirdLife International, která má za cíl upozornit na fenomén ptačí migrace a na nebezpečí, která ptáky na jejich cestách mohou potkat. Festival připadá na první říjnový víkend, kdy partneři BirdLife International organizují v jednotlivých evropských zemích vycházky do přírody spojené s pozorováním ptáků a dalším doprovodným programem. Jednou za několik let se koná Světový fetsival ptactva (WorldBirdwatch), kdy se do kampaně zapojí i neevropské země. Česká společnost ornitologická se přidala k pravidelnému pořádání Festivalu v roce 1994. Během vycházek zaznamenávají ornitologové počty pozorovaných druhů a jedinců ptáků, nejčastěji pozorované druhy, vzácné druhy a další zajímavosti. Tyto údaje organizátoři ještě během víkendu zpracují, vyhodnotí a pošlou evropskému koordinátorovi, který následující den předá zpracované výsledky z celé Evropy sdělovacím prostředkům.

Evropského festivalu ptactva, největší evropské akce zaměřené na pozorování ptáků se například v roce 2018 zúčastnilo více než 25 000 lidí. Zapojilo se 41 partnerských organizací BirdLife International, včetně České společnosti ornitologické. Účastníci celkem 956 akcí po celé Evropě měli jedinečnou šanci sledovat migrující ptáky, kteří se v tomto ročním období přesunují jižním směrem na svá zimoviště. V České republice dobrovolníci připravili 39 akcí, kterých se zúčastnilo více než 1 500 návštěvníků. Ti se také dozvěděli, jak je důležité chránit stěhovavé ptáky, jejich hnízdiště, tahové zastávky a zimoviště.

Mladý ťuhýk obecný Mlynařík dlouhoocasý Ťuhýk šedý

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt