Regionální pracoviště Střední Čechy >> Akce >> Vycházka ke světovému dni mokřadů

Vycházka ke světovému dni mokřadů

Vycházka ke světovému dni mokřadů
  • datum: 5. 2. 2022
  • místo: sraz v 9:00 hod. u vlakové zastávky v Srbsku
  • typ: Exkurze v terénu
  • příloha: 2022_02_05_Mokrady.pdf (393,0 kB)

Od roku 1997 si každoročně na celém světě připomínáme Světový den mokřadů, který je ustanovený na 2. února. Tento den byla v roce 1971 podepsaná Úmluva o mokřadech.

Dnes se prostřednictvím této úmluvy zajišťuje celosvětová ochrana a rozumné užívání všech typů mokřadů. Podle místa podpisu (íránského města Ramsar na břehu Kaspického moře) je také nazývaná Ramsarská úmluva.

Při příležitosti Světového dne mokřadů připravila Správa CHKO Český kras spolu s Českou společností ornitologickou, Domem přírody Českého krasu a Informačním střediskem CHKO Český kras ve Svatém Janu pod Skalou vycházku zaměřenou na poznávání především vodních zimujících druhů ptáků.

I v zimě totiž stojí za to vyrazit do přírody. Vodní ptáci se seskupují na nezamrzlých vodních plochách a můžeme mezi nimi pozorovat i hosty ze severu. Navíc cestou můžeme navštívit zimoviště netopýrů, kde budeme spící netopýry nerušeně pozorovat.

Vycházka povede ze Srbska po cestě podél Berounky až do Berouna. Délka trasy je zhruba 6 km.

Pozorování nám usnadní a výklad podá Jaroslav Veselý, ornitolog Správy CHKO Český kras.

Doporučujeme teplé oblečení, dalekohled a baterku.

O Světovém dni mokřadů a ornitologických akcích k tomuto dni se více dozvíte zde

Vycházka mokřady

Volavka popelavá

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt