Regionální pracoviště Střední Čechy >> Publikační činnost pracoviště

Publikační činnost pracoviště

 Nejnovější nabídka publikací

 

 

  

Neznámá tvář Prahy

Neznámá tvář Prahy

Vyšla kniha o přírodě a rostlinstvě města Prahy.

  Lubomír Hrouda, Jiří Kříž, Jarmila Kubíková, Anna Skalická  

 

Ukázky: obsah a kapitola 9 - pěstování okrasné dřeviny, zahrady a parky 2.1 MB

Území Prahy je skutečně celosvětově unikátní tím, že vznikalo v minulosti na dnech tří moří. Publikace informuje o přírodním prostředí města Prahy, o jeho poloze ve středu Evropy, o jeho unikátní geologické minulosti a o historii přírodních dějů od poslední doby ledové. Popisuje přirozenou vegetaci - pražské lesy, skály, louky, rybníky a vodní toky. Ukazuje, jaké rostliny doprovázejí vesnické usedlosti a městské domy, jaké cizokrajné stromy a okrasné byliny si lidé pěstují. Upozorňuje na druhy vzácné a chráněné a na možnosti jejich soužití s městem. Připojena je geologická mapa Prahy a mapa pražských chráněných území.

 

Dostupnost: skladem
Rok vydání: 2014
Vydal: Dokořán
Formát: 270 stran, 165 × 240 × 22 mm, vázaná – papírový potah
EAN: 9788073635992
ISBN: 978-80-7363-599-2

Obraz krajiny

Václav Cílek, Vojen Ložek a kol.

Tato kniha vznikla sloučením, přepracováním a doplněním dvou předešlých knih věnovaných středočeské krajině - Střední Čechy a Vstoupit do krajiny. V případě této knihy se nám jedná více o způsob, jak pochopit krajinu České republiky, než přímo o střední Čechy. Ty jsou však na podobná studia obzvláště vhodné, protože jimi protékají hlavní velké řeky, střetává se zde kvalitní zachovalá příroda s neúprosným civilizačním tlakem Prahy. Pochopení krajiny a péče o ni je zároveň péčí o její obyvatele. Je to dlouhodobý proces, ve kterém je nutné uvažovat desítky let dopředu. Každý neuvážený čin zde má dlouhodobé důsledky. Jedním z velkých témat moderní doby je kvalita života, jejíž součástí je kvalita životního prostředí i něco, co se např. v Anglii nazývá "právo na přírodu". Znamená to, že každý člověk by měl mít možnost se snadno dostat do harmonické a jen málo porušené krajiny a přírody. Proto je dobré si uvědomit, v jak mimořádné zemi žijeme

    

Po stopách pravěkých dějů

Vojen Ložek 

 
Obsah, ukázka

Náš přední a světově proslulý badatel, malakolog Vojen Ložek se v této knize zabývá doklady, které máme z nejmladší geologické minulosti, a možnostmi jejich poznání a výkladu. Nejprve ukazuje, jaké odkazy minulosti nacházíme při studiu určitých prvků přírody, poté probírá pojmy biodiverzita a geodiverzita z pohledu jejich vztahů a zabývá se charakteristikami ekofenoménů v krajině. Jedním z hlavních témat je otázka, jaký význam má rozmanitost neživé přírody pro pestrost života. Kromě rozboru svědectví, jaké nám podávají půdy, říční nivy a mokřady a jejich vývoj či opomíjené svahoviny věnuje velkou pozornost i středoevropskému bezlesí - v šesti kapitolách autor sleduje historii lesa a bezlesí v kvartéru, doklady jejich rozšíření, vývoje, rozšíření přirozeného bezlesí v ČR a SR a jeho osudy v dnešní době. V závěrečných úvahách pak autor charakterizuje historii zásahů člověka do přírody a krajiny a dovozuje, jaké poučení z minulosti máme pro dnešek.

 

 


Recenze a názory: BLOG RESPEKT.CZ 12. 7. 2011 *
 

ČRo Leonardo dne 19.6 v pořadu "Vstupte" na téma: krajina jako zrcadlo minulosti vystoupil náš dlouholetý kolega  RNDr. Vojen Ložek, DrSc.  Zvukový záznam pořadu najdete na archívu ČRo

 

Příroda a krajina - Střední Čechy, Praha   

 

Odborné sborníky, publikace a časopisy

 

 

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt