Bohemia centralis 12

(1983)

Celý sborník ke stažení zde (PDF 9.21 MB)

Němec J.: Geologie Státní přírodní rezervace Čertova skála. PDF 473.8 KB
Němec J.: Geologie chráněného přírodního výtvoru Valachov. PDF 510.5 KB
Mladý F.: Fytogeografické zákonitosti květeny a vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. PDF 7.2 MB
Ložek V.: Současný stav přírodního prostředí Křivoklátska podle výpovědi malakofauny. PDF 463.2 KB
Šmaha J.: Příspěvek ke studiu sekáčů (Opiliones) Křivoklátska. PDF 168.3 KB
Laňka V.: První území s komplexní ochranou plazů na Křivoklátsku. PDF 547.0 KB
Volf Z.: Ptactvo Unhoště a okolí. PDF 135.1 KB
Šmaha J.: Avifauna některých biocenóz na příkrých svazích v okolí Křivoklátu. PDF 260.0 KB
Šmaha J.: Fauna pavouků (Araneae) v různých biocenózách a klimatiopech Křivoklátska. PDF 212.4 KB
Ryba J. et Minář J.: Výskyt komárů na území hlavního města Prahy. PDF 328.2 KB
Příhoda A.: Kůrovec Lymantor aceris Lindemann na Křivoklátsku. PDF 85.1 KB
Pipek P.: Lepidopterologické poměry okolí Davle (V). PDF 86.8 KB
Soldát M.: Dodatek k motýlí fauně Karlštejnska. PDF 84.6 KB
Volf Z.: Sovy na Unhošťsku. PDF 71.7 KB

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt